UA EN

Babii A. Y.

The scientific-practical Law Journal  Almanac of Law Volume 11 (2020),
281-286 p.

DOI: 10.33663/2524-017X-2020-11-48

Babii A. Y. The system of extremist crimes under the legislation of Ukraine

In the articles analysed scientific approaches are in relation to determination systems of crimes, that can belong to extremist. It is emphasized absence of the special norms on questions counteraction to extremism in Ukraine. In Ukraine scientists spare insufficient attention to extremist crimes. These problems have a significant impact on counteraction to extremism. The main efforts are aimed at combating such extremism form as terrorism in Ukraine. 

Absence of unanimity is established among scientists in understanding of extremism and him criminal displays. From the point of criminology of sight with the aim of decision of tasks of prevention and counteraction seems reasonable and expedient association of various extremist encroachments in one group of criminology under the general name extremist crimes. Drawn conclusion that the use of the various going near determination of the system of extremist crimes conditioned foremost by complication and multidimensionalness of the phenomenon of extremism, and also by absence in the legislation of Ukraine of the special norms sanctified to counteraction to extremism. Criminal responsibility for acts that it is accepted to name extremist, envisaged by the norms of different divisions of Special part of riminal Code of Ukraine that testifies to the threat of extremism not only for bases of national safety of the state. Under extremist it is suggested to understand crimes committed for extremist motives and (whether) aims. There are sufficient and reasonable grounds to consider that to extremist crimes under the Criminal Code of Ukraine may include in certain cases the following encroachments: actions aimed at forcible change or overthrow of the constitutional order or seizure of state power (article 109 of the Criminal Code of Ukraine), encroachment on territorial integrity and inviolability of Ukraine (art. 110), financing of actions committed with the aim of forcible change or overthrow of the constitutional order or seizure of state power, change of borders of the territory or state border of Ukraine (art. 1102), treason (art. 111), encroachment on the life of a statesman or public figure (art. 112), sabotage (art. 113), obstruction of the lawful activities of the Armed Forces of Ukraine and other military formations (art. 1141), violation of equality of citizens depending on their race, nationality, religious beliefs, disability and other grounds (art. 161), terrorist act (art. 258), involvement in committing a terrorist act (art. 2581), public appeals to commit a terrorist act (art. 2582), creation of a terrorist group or terrorist organization (art. 2583), assistance in committing a terrorist act (art. 2584), financing of terrorism (art. 2585), creation of paramilitary or armed groups not provided by law (art. 260), mass riots (art. 294), calls to commit acts threatening public order (art. 295), propaganda of war (art. 436), planning, preparation, resolution and conduct of aggressive war (art. 437), the use of weapons of mass destruction (art. 439), genocide (art. 442), encroachment for the life of a representative of a foreign state (art. 443), crimes against persons and institutions with international protection (art. 444), mercenary (art. 447).

Keywords: extremism, extremist crimes, system, extremist motives.

References:

1. Lykhova S.Ia. Do problemy kryminalizatsii ekstremistskoi diialnosti v Ukraini. Aero-2011. Povitriane i kosmichne pravo: materialy II Mizhnar. nauk.-prakt. konf. Stanovlennia derzhavy ta prava v umovakh hlobalizatsii: teoretychnyi ta praktychnyi aspekt, m. Kyiv, 24 liutoho 2012 r., Nizhyn, 2012. S. 232-233.

2. Golovanova N.A. Ekstremizm v Velikobritanii: sposoby protivodejstviya. Zhurnal rossijskogo prava. 2014. 4. S. 102-111.

3. Petryanin A.V. Protivodejstvie prestupleniyam ekstremistskoj napravlennosti: ugolovno-pravovoj i kriminologicheskij aspekty: dis. d-ra yurid. nauk: 12.00.08. Moskva. 2014. 501 s.

4. Borisov S.V. Prestupleniya ekstremistskoj napravlennosti: problemy zakonodatel'stva i pravoprimeneniya: dis. d-ra yurid. nauk: 12.00.08. Moskva, 2012. 484 s.

5. Konvenciya Shanhajskoj organizacii sotrudnichestva po protivodejstviyu ekstremizmu 2017 g. URL: http://ecrats.org/upload/iblock/349/Konvenciya%20po%20ekstremizmu%20(russkij).pdf (data zvernennya: (12.05.2020)

6. Antonyan Yu.M. Ekstremizm i ego prichiny. Uchebnoe posobie. M.: Logos, 2010. 288 s.         

7. Mozzhegova A.A. Ekstremistskie prestupleniya i prestupleniya ekstremistskoj napravlennosti po ugolovnomu pravu Rossijskoj Federacii: dis. kand. yurid. nauk. M., 2015. 169 s.

8. Uzdenov R.M. Ekstremizm: kriminologicheskie i ugolovno-pravovye problemy protivodejstviya: dis. kand. yurid. nauk: 12.00.08. Moskva, 2008. 220 s.

9. Sergun E.P. Ekstremizm v rossijskom ugolovnom prave: avtoref. dis. ... kand. yuridicheskih nauk: 12.00.08. Tambov, 2009. 235 s.

10. Sergun E.P. Ekstremizm v rossijskom ugolovnom prave: avtoref. diss. ... kand. yurid. nauk: 12.00.08. Tambov, 2009. 24 s.

11. Petryanin A.V. Protivodejstvie prestupleniyam ekstremistskoj napravlennosti: ugolovno-pravovoj i kriminologicheskij aspekty: dis. d-ra yurid. nauk: 12.00.08. Moskva. 2014. 501 s.

12. Lykhova S.Ia., Nahaieva T.I. Kryminalna vidpovidalnist za zlochyny z oznakamy ekstremizmu (problemy kvalifikatsii za zakonodavstvom Ukrainy ta Rosiiskoi Federatsii). Naukovi pratsi Natsionalnoho aviatsiinoho universytetu. Seriia: Yurydychnyi visnyk Povitriane i kosmichne pravo. 2011. 4. S. 89-94.

13. Lykhova S.Ia., Ostrovskyi S.Ia. Porushennia rivnopravnosti hromadian zalezhno vid yikh rasovoi, natsionalnoi nalezhnosti abo stavlennia do relihii (problemy vidmezhuvannia vid khulihanstva ta inshykh zlochyniv). Naukovi pratsi Natsionalnoho aviatsiinoho universytetu. Seriia: Yurydychnyi visnyk. Povitriane i kosmichne pravo. 2013. 2. S. 145-149.

14. Fridinskij S.N. Protivodejstvie ekstremistskoj deyatel'nosti (ekstremizmu) v Rossii (social'no-pravovoe i kriminologicheskoe issledovanie): avtoref. dis. d-ra yurid. nauk: 12.00.08. M., 2011. 43 s.

15. Il'yasov A.Z. Ugolovno-pravovye i kriminologicheskie problemy massovyh besporyadkov: dis. ... kand. yurid. nauk: 12.00.08. Mahachkala, 1999. 222 c.

16. Chuvakov O.A. Zlochyny proty osnov natsionalnoi bezpeky Ukrainy: problemy kryminalno-pravovoi teorii i praktyky: monohrafiia / O.A. Chuvakov; vidp. red. O. M. Kostenko. Odesa: Feniks, 2017. 362 s.

17. Kubalskyi V.N. Kryminalno-pravovi problemy protydii teroryzmu v Ukraini: dys... kand. yuryd. nauk: 12.00.08. K., 2007. 199 s.

18. Kubalskyi V.N. Systema zlochyniv antyderzhavnoho ekstremizmu za zakonodavstvom Ukrainy. Kryminalne pravo v umovakh hlobalizatsii suspilnykh protsesiv: tradytsii ta novatsii: mater. mizhnarod. nauk.-prakt. kruhl. stolu (m. Kharkiv, 15 trav. 2020 r.) / ukladachi: L.M. Demydova, K.A. Novikova, N.V. Shulzhenko. Kharkiv: Konstanta, 2020. S. 148-151.

19. Pavlinov A.V. Strategiya bor'by s nasil'stvennym antigosudarstvennym ekstremizmom i prestupnost'yu v usloviyah sovremennoj Rossii. M.: Yurlitinform, 2010. 256 s.

<< Back

  G Analytics