UA EN

Pukhtinsky M. O.

The scientific-practical Law Journal
Almanac of Law Volume 13 (2022), 286-290 p.

DOI: 10.33663/2524-017X-2022-13-47

Pukhtinsky M. O. Organizational and legal forms of parliamentary support for the development of territorial governance

The article considers the constitutional and legal problems of using organizational and legal forms of parliamentary support for the development of territorial governance, taking into account the peculiarities of martial law and the prospects for further use of these forms in the postwar period. The specifics of ensuring the transformation of territorial governance in the legislative, budgetary spheres, in scientific-expert, advisory activities of the parliament are studied. Suggestions are made for further improvement of the implementation of organizational and legal forms of parliamentary support for the development of territorial governance.

A number of conclusions are made, in particular, that it is expedient to determine further ways to complete the renewal of constitutional regulation of the entire system of governance and, in particular, territorial governance in the postwar period given the declarations of radical transformation and restoration of Ukraine. Such an update should concern not only the decentralization of public power, but also the main constitutional institutions.

In the transition from military to post-war government, territorial organization of power, territorial governance using organizational and legal forms of parliamentary support for the development of territorial governance, it is advisable to balance the current rails of centralization and decentralization, gradually return to broad decentralization of public power.

Key words: constitution, parliament, governance, territorial governance, parliamentary support for the development of territorial governance

References

1. Pro vnesennia zmin do deiakykh zakoniv Ukrainy shchodo vyznachennia terytorii ta administratyvnykh tsentriv terytorialnykh hromad: Zakon Ukrainy vid 16 kvitnia 2020 roku 562-IX. Vidomosti Verkhovnoi Rady Ukrainy. 2020. 35. St. 259. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/562-20#Text.

2. Pro utvorennia ta likvidatsiiu raioniv: Postanova Verkhovnoi Rady Ukrainy vid 17 lypnia 2020 roku 807-IX. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/807-20#Text.

3. Pro Plan zakonodavchoho zabezpechennia reform v Ukraini: Postanova Verkhovnoi Rady Ukrainy vid 4 chervnia 2015 roku 509-VIII. Vidomosti Verkhovnoi Rady. 2015. 31. St. 297. URL: https://zakon. rada.gov.ua/laws/show/509-19#Text.

4. Pro Plan zakonoproektnoi roboty Verkhovnoi Rady Ukrainy na 2021 rik: Postanova Verkhovnoi Rady Ukrainy vid 2 liutoho 2021 roku 1165-IX. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1165-20#Text.

5. Pro vnesennia zmin do deiakykh zakoniv Ukrainy shchodo funktsionuvannia derzhavnoi sluzhby ta mistsevoho samovriaduvannia u period dii voiennoho stanu: Zakon Ukrainy vid 12 travnia 2022 roku 2259-IKh. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2259-IX#Text.

6. Pro vnesennia zmin do Biudzhetnoho kodeksu Ukrainy shchodo reformy mizhbiudzhetnykh vidnosyn: Zakon Ukrainy. Holos Ukrainy. 30.12.2014 r. 252 -1.

7. Pro vnesennia zmin do Podatkovoho kodeksu Ukrainy ta deiakykh zakonodavchykh aktiv Ukrainy shchodo podatkovoi reformy: Zakon Ukrainy. Holos Ukrainy. 30.12.2014 r. 252 -1.

8. Pro vnesennia zmin do Biudzhetnoho kodeksu Ukrainy shchodo pryvedennia u vidpovidnist polozhen biudzhetnoho zakonodavstva u zviazku iz zavershenniam administratyvno-terytorialnoi reformy: Zakon Ukrainy. URL: https://www.rada.gov.ua/news/Novyny/197646.html.

9. Osoblyvosti biudzhetnoho protsesu v umovakh voiennoho stanu. URL: https://decentralization.gov.ua/ news/14654.

10. Tsezar Ohon: Rakhunkova palata vyiavyla 45 mlrd hrn rezerviv dokhodiv derzhbiudzhetu. URL: https://prozahid. com/tsezar-ohon-za-3-roky-rakhunkova-palata-vyiavyla-45-mlrd-hrn-rezerviv-dokhodiv-derzhbiudzhetu/

11. Pro Naukovo-konsultatyvnu radu pry Holovi Verkhovnoi Rady Ukrainy: Rozporiadzhennia Holovy Verkhovnoi Rady Ukrainy vid 30 hrudnia 2021 roku 502. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/502/21- %D1%80%D0%B3#Text.

12. Naukovo-pravova diialnist VR: yaki funktsii vykonuie HNEU ta skilky koshtiv vydiliaiut na finansuvannia. URL: https://www.slovoidilo.ua/2021/11/25/infografika/polityka/naukovo-pravova-diyalnist-vr-yaki-funk- cziyi-vykonuye-hneu-ta-skilky-koshtiv-vydilyayut-finansuvannya.

13. Pro rozpodil oboviazkiv mizh Kerivnykom Aparatu Verkhovnoi Rady Ukrainy ta zastupnykamy Kerivnyka Aparatu Verkhovnoi Rady Ukrainy: Rozporiadzhennia Holovy Verkhovnoi Rady Ukrainy vid 20 travnia 2020 roku 199. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/199/20-%D1%80%D0%B3#Text.

<< Back

  G Analytics