UA EN

Наукові події

2014

ІНСТИТУТУ ДЕРЖАВИ І ПРАВА
ім. В. М. КОРЕЦЬКОГО НАН УКРАЇНИ — 65!

13 травня 2014 р. з нагоди 65 річниці заснування Інституту держави і права ім. В. М. Корецького НАН України відбулася міжнародна наукова конференція «Актуальні проблеми юридичної науки на сучасному етапі».

З вітальним словом до учасників конференції звернулися директор Інституту держави і права ім. В. М. Корецького НАН України, академік НАН України Юрій Сергійович Шемшученко, перший Президент України Леонід Макарович Кравчук, Голова Комітету Верховної Ради України з питань національної безпеки та оборони, академік НАН України Володимир Михайлович Литвин, Голова Конституційного Суду України, академік НАПрН України Юрій Васильович Баулін, директор Інституту законодавства Верховної Ради України, член-кореспондент НАН України, академік НАПрН України Олександр Любимович Копиленко, перший віце-президент НАПрН України, академік НАПрН України Олександр Віталійович Петришин, ректор Національної школи суддів України, доктор юридичних наук Микола Васильович Оніщук, професор кафедри теорії та філософії права Львівського національного університету імені Івана Франка, академік НАПрН України Петро Мойсейович Рабінович, завідувач відділу теорії держави і права Інституту держави і права ім. В. М. Корецького НАН України, академік НАПрН України Наталія Миколаївна Оніщенко, завідувач відділу міжнародного права та порівняльного правознавства Інституту держави і права ім. В. М. Корецького НАН України, член-кореспондент НАПрН України Володимир Наумович Денисов, завідувач відділу правових проблем політології Інституту держави і права ім. В. М. Корецького НАН України, член-кореспондент НАПрН України Ірина Олексіївна Кресіна, почесний професор права Університету штату Пенсильванія, іноземний член НАН України та іноземний член НАПрН України Вільям Елліот Батлер, ректор Київського університету права НАН України, професор Юрій Ладіславович Бошицький та ін.

Відкриваючи захід, директор Інституту Ю. С. Шемшученко наголосив на тому, що за час свого існування Інститут зробив дуже вагомий внесок у розвиток вітчизняної правової думки. Зокрема, опубліковано понад 500 монографій і науково-популярних праць, безліч підручників і посібників, коментарів до законодавства тощо. Також видано шеститомну «Юридичну енциклопедію», десятитомну «Антологію української юридичної думки», «Великий енциклопедичний юридичний словник» та багато інших ґрунтовних наукових праць у галузі права.

Очільник Інституту зазначив, що його працівники беруть активну участь у проектуванні законів, здійснюють науково-правові експертизи актів державних органів влади, надають консультативну допомогу тощо. Також наголосив, що теоретичні напрацювання Інституту не раз використовували і продовжують використовувати нині законодавці під час діяльності різноманітних комісій, які формулюють надважливі для долі країни акти.

Оцінюючи нинішнє становище в державі, Ю. С. Шемшученко зазначив: право поступилося революційній і політичній доцільності, а це призвело до хаосу. На його думку, дороговказом у відновленні правопорядку має стати наука, особливо юридична, оскільки без належного обґрунтування прийнятих правових рішень важко передбачити їх наслідки.

Насамкінець директор Інституту подякував колективу за плідну працю на ниві вітчизняної правової науки.

У конференції також взяв участь перший Президент України Л. М. Кравчук. Він розповів про свою співпрацю із цим науковим закладом протягом майже 40 років. Зокрема, акцентував увагу на ролі Інституту у прийнятті останньої Конституції СРСР, Конституції України 1996 р. та формуванні концепції адміністративної реформи 2010 р. Також Л. М. Кравчук зазначив, що парламентська комісія, котра нині готує зміни до Основного Закону України, послуговується доробком Конституційної Асамблеї, в роботі якої активну участь брали співробітники Інституту.

І на завершення перший Президент України наголосив на тому, що науковці-правники повинні допомогти державним інститутам окреслити механізм функціонування законодавства в умовах зовнішньої агресії і робити все, що в їхніх силах, для вироблення ефективного правового механізму протистояння діям сусідньої «братньої» держави.

Голова Конституційного Суду України Ю. В. Баулін у своєму виступі привітав професорський керівний склад і колектив Інституту з визначним ювілеєм. Він наголосив, що утворений на базі заснованого у 1949 р. Сектору держави і права Академії наук УРСР, Інститут заслужено посідає одне з провідних місць у науковій сфері. Протягом багатьох років спеціалісти Інституту плідно працюють над розв’язанням проблем державотворення, удосконаленням законодавства, забезпеченням законності й правопорядку, захисту прав і свобод громадян, юридичних осіб, інтересів суспільства і держави.

Як зазначив Ю. В. Баулін, неоціненним є внесок висококваліфікованих фахівців Інституту у підготовку проектів Конституції України, базових законів кримінального, цивільного, дміністративного, податкового, аграрного та інших галузей публічного та приватного права, також підготовку концепцій конституційної та судової реформ.

Очільник єдиного органу конституційної юрисдикції в Україні висловив щиру подяку колективу Інституту за ту допомогу, яка надається при розгляді справ за конституційними поданнями та зверненнями, як із загальнодержавних питань, так і у важливій сфері діяльності уду — захисту конституційних прав і свобод людини і громадянина.

Привітав колектив Інституту й ректор Національної школи суддів України М. В. Оніщук. Ректор відзначив внесок фахівців Інституту в конституційний процес, підготовку базових законів більшості галузей публічного та приватного права і концепції судової реформи.

Зі вступною промовою виступили близько 20 найвидатніших вітчизняних науковців-правників. Кожен із промовців у межах вибраної тематики концентрував свою увагу на актуальних проблемах правової науки і ролі юристів-учених у нинішніх державотворчих процесах. Доповідачі сходилися на думці, що саме юридична наука повинна стати рушієм подальшого становлення України як правової держави.

У заході взяли участь віце-президент НАН України, академік НАН України В. М. Геєць, головний редактор юридичного журналу «Право України», академік НАПрН України О. Д. Святоцький, академік НАПрН України А. О. Селіванов, декан юридичного факульте ту Київського національного університету імені Тараса Шевченка, доктор юридичних наук І. С. Гриценко, декан юридичного факультету Київського національного економічного університету імені Вадима Гетьмана, член-кореспондент НАН України В. Ф. Опришко, доктор історичних наук, директор Інституту політології та права, проректор з навчально-методичної роботи гуманітарних інститутів Національного педагогічного інституту імені М. П. Драгоманова Б. І. Андрусишин, а також інші представники вищих навчальних закладів та державних установ України, провідні вітчизняні вчені-правознавці.

Після завершення конференції відбулися Урочисті збори трудового колективу Інституту, присвячені ювілею.

АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ РОЗВИТКУ
КОНСТИТУЦІЙНОГО ПРАВА УКРАЇНИ

24 червня 2014 р. з нагоди Дня Конституції України та в рамках інформаційно-просвітницьких заходів, передбачених Указом Президента України «Про відзначення 18-ї річниці Конституції України» і спрямованих на формування правової культури громадян, зокрема щодо реалізації конституційних прав і свобод, засад діяльності держави та її інститутів, в Інституті держави і права ім. В. М. Корецького НАН України відбувся методологічний семінар на тему «Актуальні проблеми розвитку конституційного права України».

Захід був організований Національною академією наук України, Інститутом держави і права ім. В. М. Корецького, Національною академією правових наук України, Конституційним Судом України, за сприяння юридичної фірми «Салком».

Відкрив семінар директор Інституту держави і права ім. В. М. Корецького НАН України, академік НАН України Ю. С. Шемшученко, наголосивши на важливій ролі Конституції України в житті нашої держави, а також констатуючи водночас певні проблеми, пов’язані з функціонуванням Основного Закону. Очільник Інституту зазначив, що сьогодні є потреба системної модернізації Конституції України, причому цей процес має проходити з використанням творчого потенціалу науковців і з урахуванням соціально-політичної та економічної ситуації в країні. Така модернізація має торкнутися більшості статей чинної Конституції України.

Ю. С. Шемшученко зазначив, що створена при Інституті держави і права ім. В. М. Корецького НАН України спеціальна робоча група, взявши за основу концепцію, напрацьовану Конституційною Асамблеєю, підготувала свій проект конституційних змін. Питання змін до Конституції України поставлено на порядок денний і має вирішуватися за допомогою вчених, юридичної науки.

Різні теоретичні та практичні аспекти конституціоналізму, проблеми реалізації конституційних прав та свобод, судової практики стали темами виступів інших авторитетних науковців, запрошених на зібрання. Зокрема, Голова Конституційного Суду України, академік НАПрН України Ю. В. Баулін порушив тему «Розвиток конституційної доктрини Української держави в рішеннях Конституційного Суду України», виокремивши і проаналізувавши низку доктринальних характеристик Української держави, які насамперед розвиває у своїх рішеннях Конституційний Суд України, зокрема такі: Україна — це демократична держава; Україна є незалежною та суверенною державою; Україна — це унітарна держава; Україна — це правова держава, в якій визнається і діє принцип верховенства права; Україна є соціальною державою; головним обов’язком держави є утвердження і забезпечення прав і свобод людини; державна влада в Україні здійснюється на засадах її поділу на законодавчу, виконавчу та судову.

Підсумовуючи, Ю. В. Баулін зазначив, що правові позиції Суду усувають правову невизначеність у певній частині суспільних відносин, а також, з точки зору розвитку вітчизняної правової доктрини, потребують визнання їх як окремої категорії серед правових явищ.

У ході семінару виступили також директор Інституту законодавства Верховної Ради України, член-кореспондент НАН України, академік НАПрН України О. Л. Копиленко, перший віце-президент НАПрН України, академік НАПрН України О. В. Петришин, в. о. директора Інституту політичних і етнонаціональних досліджень імені І. Ф. Кураса НАН України, доктор історичних наук О. М. Майборода, ректор Національної школи суддів, доктор юридичних наук М. В. Оніщук, головний науковий співробітник відділу теорії держави і права Інституту держави і права ім. В. М. Корецького НАН України, член-кореспондент НАН України, академік НАПрН України В. Ф. Сіренко, начальник кафедри конституційного права Національної академії внутрішніх справ, доктор юридичних наук А. М. Колодій, президент юридичної фірми «Салком», член-кореспондент НАПрН України Є. Б. Кубко, завідувач відділу
теорії держави і права Інституту держави і права ім. В. М. Корецького НАН України, академік НАПрН України Н. М. Оніщенко, керівник відділу зв’язків з державними органами та міжнародними організаціями НАПрН України, академік НАПрН України О. В. Скрипнюк та інші відомі вчені, представники провідних наукових інституцій у галузі права, судових органів та юридичних навчальних закладів країни.

Виступи іменитих колег спонукали учасників заходу до жвавих дискусій та відкритого обміну думками з різних аспектів удосконалення правового механізму функціонування інститутів державної влади, реалізації правової реформи, напрямів розвитку теорії конституційного права України, забезпечення участі громадян у здійсненні державної влади, конституційних засад децентралізації влади тощо.

У своїх виступах судді Конституційного Суду України — член-кореспондент НАПрН України С. В. Шевчук, кандидат юридичних наук, доктор права П. Б. Стецюк, юрист-практик С. Л. Вдовіченко торкнулися питань гарантування свобод громадян Конституцією України, вдосконалення діяльності Конституційного Суду України, проблем розвитку національної доктрини конституційної держави, удосконалення процесу внесення змін до Конституції України, практичних аспектів діяльності Європейського суду з прав людини та інших проблем.

За підсумками обговорення ухвалено методологічні рекомендації, спрямовані перш за все на більш ефективне використання творчого потенціалу юридичної науки. Учасники семінару запропонували розширити і поглибити тематику теоретичних досліджень стосовно вдосконалення Конституції України, активізувати теоретичну роботу над проблемами конституційного права, поглибити дослідження принципів верховенства права і верховенства закону з точки зору забезпечення ефективної реалізації правових норм і приписів. Вчені вважають за доцільне також активізувати зусилля провідних наукових інституцій і навчальних закладів із дослідження проблем конституціоналізму і реформування публічної влади, ширше залучати молодих вчених до наукових досліджень та посилити роз’яснювальну роботу щодо ролі та соціальної цінності Конституції України в суспільстві, в реформуванні державної влади та місцевого самоврядування, гарантуванні та захисті прав людини.


2013

ПРОБЛЕМИ ЮРИДИЧНОЇ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ:
ДИСКУСІЯ ВІТЧИЗНЯНИХ НАУКОВЦІВ
ТА ПРАКТИКІВ

3 червня 2013 року в Київському регіональному центрі Національної академії правових наук України відбулася презентація колективної монографії «Юридична відповідальність: проблеми виключення та звільнення», підготовленої колективом авторів-учених різних галузей сучасного права України, зокрема: Ю. В. Бауліним, Н. М. Оніщенко, А. Є. Шевченком, О. В. Скрипнюком, В. Л. Федоренком, Р. А. Майдаником, М. І. Іншиним, В. І. Щербиною, О. Ф. Андрійко, Д. М. Лук’янцем, М. І. Хавронюком.

Захід урочисто відкрив керівник відділу зв’язків з органами державної влади та міжнародними організаціями Національної академії правових наук України, доктор юридичних наук, професор, академік НАПрН України Олександр Васильович Скрипнюк.

Зі вступним словом виступили відповідальний редактор видання, заступник Голови Конституційного Суду України, доктор юридичних наук, професор, академік НАПрН України Юрій Васильович Баулін, завідувач відділу теорії держави і права Інституту держави і права ім. В. М. Корецького НАН України, доктор юридичних наук, професор, член-кореспондент НАПрН України Наталія Миколаївна Оніщенко.

В ході своїх виступів автори видання наголосили на тому, що юридична відповідальність є найскладнішою та найгострішою темою сучасної юридичної науки і проблематикою, що викликає багато запитань та суперечливих позицій у представників юридичної практики. Без належного інституту юридичної відповідальності право стає безсилим та ненадійним, не виправдовуючи соціальних очікувань. Правові норми, встановлені на їх підставі, права та обов’язки членів суспільства перетворюються в «шляхетні наміри», якщо влада не здатна організувати поновлення та захист порушених прав, примус до виконання обов’язків, покарання тих, хто порушує правові заборони. Досить багато процесів та напрямів правового розвитку пов’язані із дієвістю права: відчуттям захищеності кожним, гарантованості прав та законних інтересів, протистоянням сваволі в процесі упорядкування суспільних відносин, безсумнівною дією механізмів щодо впровадження правового порядку в усіх сферах суспільного життя, гарантуванням та забезпеченням системи безпеки, що пов’язана із соціальною діяльністю, особливо тією, що несе потенційну загрозу життєво важливим інтересам особи, суспільства та держави. Це не повний перелік наших очікувань від сучасного права та удосконалення інституту юридичної відповідальності.

На презентації також виступили професор кафедри філософії права та юридичної логіки Національної академії внутрішніх справ, доктор юридичних наук, професор, академік НАПрН України Михайло Васильович Костицький, завідувач відділу зв’язків з органами правосуддя Апарату Верховної Ради України, постійний представник Верховної Ради України у Конституційному Суді України, доктор юридичних наук, професор, академік НАПрН України Анатолій Олександрович Селіванов, професор кафедри загально-теоретичних та державно-правових наук Національного університету «Києво-Могилянська академія», Національний Радник з юридичних питань, координатор проектів ОБСЄ в Україні, доктор юридичних наук, професор, член-кореспондент НАПрН України Станіслав Володимирович Шевчук, заступник Керівника Апарату Верховної Ради України, керівник Головного юридичного управління, кандидат юридичних наук Михайло Олексійович Теплюк, декан юридичного факультету Національної академії внутрішніх справ, доктор юридичних наук, професор Владислав Леонідович Федоренко та інші.

Також на презентації були присутні віце-президент, керівник Київського регіонального центру НАПрН України, доктор юридичних наук, професор, академік НАПрН України Володимир Павлович Тихий, Голова Конституційного Суду України (1996–1999), суддя Конституційного Суду України у відставці (2004), кандидат юридичних наук, академік НАПрН України Іван Артемович Тимченко, Голова Національної експертної комісії України з питань захисту суспільної моралі, доктор юридичних наук, професор, член-кореспондент НАПрН України Василь Васильович Костицький, в. о. завідувача відділу проблем державного управління та адміністративного права Інституту держави і права ім. В. М. Корецького НАН України, доктор юридичних наук, професор, член-кореспондент НАПрН України Ольга Федорівна Андрійко, директор Науково-дослідного інституту інтелектуальної власності НАПрН України, доктор юридичних наук, професор, член-кореспондент НАПрН України Олена Павлівна Орлюк, завідувач кафедри кримінально-правових дисциплін ДВНЗ «Українська академія банківської справи НБУ», доктор юридичних наук Дмитро Миколайович Лук’янець, начальник кафедри теорії та історії держави і права Донецького юридичного інституту МВС України, доктор юридичних наук, професор Анатолій Євгенійович Шевченко, заступник керівника Секретаріату – керівник Управління правової експертизи, кандидат юридичних наук Євген Володимирович Бурлай та інші.

Учасники заходу одностайно погодилися з тим, що представлене монографічне дослідження має низку дискусійних положень, втім, є беззаперечною і теза, згідно з якою толерантні наукові дискусії, «нові» правові питання та ракурси, представлені широкому юридичному загалу та всім зацікавленим особам, сприятимуть подальшому розвитку та удосконаленню правової системи, зокрема надійному захисту прав, свобод та законних інтересів людини.


2012

2-3 лютого 2012 року проведено міжнародну науково-практичну конференцію «Актуальні питання правової реформи та розбудови громадянського суспільства в Україні», м. Харків.

21 лютого 2012 року Інститутом держави і права ім. В. М. Корецького НАН України та Науково-експертною групою з підготовки Конституційної Асамблеї проведено Круглий стіл «Конституційна асамблея: питання статусу, порядку формування та діяльності», м. Київ.

24 лютого 2012 року Запорізькою міською громадською організацією «Істина» проведено міжнародну науково-практичну конференцію «Права людини: проблеми забезпечення, реалізації, захисту», м. Запоріжжя.

22-23 березня 2012 року у Київському національному університеті ім. Тараса Шевченка була проведена Всеукраїнська науково-практична конференція «Свобода і Соборність як чинники національної ідеї України», м. Київ.

29 березня 2012 року на базі Київського університету права проведено Всеукраїнську науково-практичну конференцію «Законодавство України: проблеми та перспективи розвитку», м. Київ.

10 квітня 2012 року Науково-дослідний центр правової інформатики спільно з Національним педагогічним університетом ім. М. П. Драгоманова та Інститутом держави і права ім. В. М. Корецького НАН України провів Круглий стіл на тему «Гуманітарно-правові аспекти становлення інформаційного суспільства в Україні», м. Київ.

27-29 квітня 2012 року проведено IV міжнародну наукову конференцію «Компаративістські читання». Організаторами конференції виступили Інститут держави і права ім. В. М. Корецького НАН України, Національна академія правових наук України, Львівський державний університет внутрішніх справ, Київський національний університет імені Тараса Шевченка, Українська асоціація порівняльного правознавства, м. Львів.

11-12 травня 2012 року Національним університетом «Одеська юридична академія» спільно з Південним регіональним центром Національної академії правових наук України та юридичним факультетом Ужгородського національного університету проведено міжнародну наукову конференцію «Римське право та сучасність», м. Одеса.

22 травня 2012 року відділом теорії держави і права Інституту держави і права ім. В. М. Корецького НАН України була проведена щорічна науково-практична конференція на тему «Основоположні принципи права як його ціннісні виміри», м. Київ.

25-26 травня 2012 року Національним університетом «Одеська юридична академія» була проведена щорічна Міжнародна наукова конференція «Римське право і сучасність», м. Одеса.

  G Analytics
разработка сайта веб студия