UA EN

Skripnyuk O. V., Krusyan A. R.

The scientific-practical Law Journal
“Almanac of Law” Volume 12 (2021), 11-19 p.

DOI: 10.33663/2524-017X-2021-12-2

Skripnyuk O. V., Krusyan A. R. The concept of «State Sovereignty» in classical Western theoriesand modern domestic political science

The article is devoted to the study of the concept of «state sovereignty» based on the availability of knowledge, including the latest advances in legal science. Starting from the historical and theoretical origins of the concept, through development as a doctrine in ÕVI -XX centuries. and analysis of modern concepts, reveals the essence of the concept of «state sovereignty», its relationship with national and national sovereignty. The properties of state sovereignty are studied. It is emphasized that in the conditions of democratization the state sovereignty acquires new characteristics. Ensuring the effectiveness of state sovereignty from the form of government. In the conditions of Ukraine in this context there is an affirmation and stabilization of the parliamentary-presidential form of government with the predominance of parliamentary aspects.

Keywords: Ukraine, state sovereignty, people’s and national sovereignty, properties of state sovereignty, parliamentary presidential form of government.

References

1.Kuyan I. A. Suverenitet: problemy teoriyi i praktyky: konstytutsiyno-pravovyy aspekt : monohrafiya. Kyyiv : VTS «Akademiya», 2013. 560 s.

2.Pravove zabezpechennya derzhavnoho suverenitetu Ukrayiny : monohrafiya / YU. S. Shemshuchenko, V. M. Shapoval,I. O. Kresina, V. P. Horbatenko, I. V. Alyeksyeyenko, O. V. Skrypnyuk, D. YE. Prokopov, I. A. Kuyan, O. I. Yushchyk,D. M. Luk’yanetsʹ, O. M. Kostenko, V. O. Antonov, N. M. Parkhomenko, O. V. Batanov, Z. M. Makarukha / Za zah.red. akad. NAN Ukrayiny YU. S. Shemshuchenka. Kyyiv : Vyd-vo «Yurydychna dumka», 2011. 300 s.

3.Tam samo.

4. Mamut L. S. Narod v pravovom hosudarstve. Moskva : NORMA, 1999. 150 s.

5.Rishennya Konstytutsiynoho Sudu Ukrayiny vid 5.10.2005 r., ¹ 6-rp/2005 u spravi za konstytutsiynym podannyam 60 narodnykh deputativ Ukrayiny pro ofitsiyne tlumachennya polozhenʹ chastyny pershoyi statti 103 Konstytutsiyi Ukrayiny v konteksti polozhenʹ yiyi statey 5, 156 ta za konstytutsiynym zvernennyam hromadyan Halaychuka Vadyma Serhiyovycha, Podhornoyi Viktoriyi Valentynivny, Kysloyi Tetyany Volodymyrivny pro ofitsiyne tlumachennya polozhenʹ chastyn druhoyi, tretʹoyi, chetvertoyi statti 5 Konstytutsiyi Ukrayiny (sprava pro zdiysnennya vlady narodom). Ofitsiynyy visnyk Ukrayiny. 2005. ¹ 41. St. 2605.

6.Konstytutsiyno-pravovi formy bezposerednʹoyi demokratiyi v Ukrayini: problemy teoriyi i praktyky. Do 10-yi rechnytsi nezalezhnosti Ukrayiny / Pohorilko V. F., Stavniychuk M. I., Ruda N. I. ta in. Kyyiv : In-t derzhavy i prava im. V.M. Koretsʹkoho NAN Ukrayiny, 2001. 356 s.

7.Vlada v Ukrayini: shlyakhy do efektyvnosti / holova red. rady O. D. Svyatotsʹkyy. Kyyiv : Zhurn. «Pravo Ukrayiny» : In Yure, 2010. 688 s.

8.Shcherbanyuk O.V. Narodnyy suverenitet i realizatsiya vladospromozhnosti demokratychnoyi derzhavy : monohrafiya. Kyyiv: Lohos, 2013. 306 s.

9.Velykyy entsyklopedychnyy yurydychnyy slovnyk / za red. akad. NAN Ukrayiny YU. S. Shemshuchenka. 2-he vyd., pererobl. i dopovn. Kyyiv : Vyd-vo «Yurydychna dumka», 2012. 1020 s.

10.Pravove zabezpechennya derzhavnoho suverenitetu Ukrayiny : monohrafiya / YU. S. Shemshuchenko, V. M. Shapoval,I. O. Kresina, V. P. Horbatenko, I. V. Alyeksyeyenko, O. V. Skrypnyuk, D. YE. Prokopov, I. A. Kuyan, O. I. Yushchyk,D. M. Luk’yanetsʹ, O. M. Kostenko, V. O. Antonov, N. M. Parkhomenko, O. V. Batanov, Z. M. Makarukha / Za zah.red. akad. NAN Ukrayiny YU. S. Shemshuchenka. Kyyiv : Vyd-vo «Yurydychna dumka», 2011. 300 s.

11.Skakun O. F. Teoryya hosudarstva y prava (éntsyklopedycheskyy kurs) : uchebnyk. Kharʹkov: Éspada, 2005. 840 s.

12. Kuyan I. A. Suverenitet: problemy teoriyi i praktyky: konstytutsiyno-pravovyy aspekt : monohrafiya. Kyyiv : VTS «Akademiya», 2013. 560 s.

13. Zhakke ZH-P. Konstytutsyonnoe pravo y polytycheskye ynstytuty / per. s fr. V. V. Maklakova. Moskva : «Yuryst», 2002. 365 s.

14. Shapoval V. M. Suchasnyy konstytutsionalizm. Kyyiv : Salkom ; Yurinkom Inter, 2005. 560 s.

15.Frytsʹkyy YU. O. Derzhavna vlada v Ukrayini: stanovlennya, orhanizatsiya, funktsionuvannya : monohrafiya. Dnipro :Dniprop. derzh. un-t vnutr. sprav; Lira LTD, 2006. 360 s.

16.Shapoval V. M. Suchasnyy konstytutsionalizm. Kyyiv : Salkom ; Yurinkom Inter, 2005. 560 s.

17.Velykyy entsyklopedychnyy yurydychnyy slovnyk / za red. akad. NAN Ukrayiny YU.S. Shemshuchenka. 2-he vyd.,pererobl. i dopovn. Kyyiv : Vyd-vo «Yurydychna dumka», 2012. 1020 s.

18.Dyuhi Leon. Konstytutsiyne pravo: Zahalʹna teoriya derzhavy. Reprynt vydannya 1908 r. Odesa : Yurydychna literatura. 2005. 1008 s.

19.Pravove zabezpechennya derzhavnoho suverenitetu Ukrayiny : monohrafiya / YU. S. Shemshuchenko, V. M. Shapoval,I. O. Kresina, V. P. Horbatenko, I. V. Alyeksyeyenko, O. V. Skrypnyuk, D. YE. Prokopov, I. A. Kuyan, O. I. Yushchyk,D. M. Luk’yanetsʹ, O. M. Kostenko, V. O. Antonov, N. M. Parkhomenko, O. V. Batanov, Z. M. Makarukha / Za zah.red. akad. NAN Ukrayiny YU. S. Shemshuchenka. Kyyiv : Vyd-vo «Yurydychna dumka», 2011. 300 s.

20.Hromadsʹka merezha publichnoho prava ta administratsiyi UPLAN (Ukrainian Public Law and Administration Network). URL: https://uplan.org.ua/news/naikrashcha-forma-pravlinnia-dlia-ukrainy-parlamentsko-prezydentskarespublika-eksperty (data zvernennya: 24.05.2021 r.).

<< Back


  G Analytics
ðàçðàáîòêà ñàéòà âåá ñòóäèÿ