UA EN

Зміст номерів


АЛЬМАНАХ ПРАВА. Актуальні проблеми правового розвитку в умовах війни та післявоєнної відбудови держави. Випуск 13. Київ: Інститут держави і права імені  В. М. Корецького НАН України, 2022. 452 с.

У виданні проаналізовано актуальні проблеми правового розвитку України в умовах війни та післявоєнної відбудови держави, сформульовано доктринальні підходи щодо визначення його сутності та змісту. Дослідження має теоретично-концептуальний та галузевий виміри.

Науково-практичний юридичний журнал розраховано на наукових і науково-педагогічних працівників закладів вищої освіти та наукових установ, докторантів, аспірантів, студентів, практичних працівників та всіх зацікавлених осіб.

ЗМІСТ

Скрипнюк О. В. Вступне слово  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11

ДОКТРИНАЛЬНІ ПІДХОДИ ТА ВИМІРИ

Скрипнюк О. В. Міжнародно-правова допомога Україні в боротьбі проти російської агресії  . . . 13

Оніщенко Н. М. Ефективність та якість законодавства у фокусі відбудови України  . . . . . . . . . 23

Пархоменко Н. М. Особливості правотворчої діяльності за умов воєнного стану  . . . . . . . . . . . .  28

Андрійко О. Ф. Механізм адміністративно-правового регулювання суспільних
відносин в умовах воєнного стану  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
34

Андрусишин Б. І., Токарчук О. В. Воєнні злочини Росії проти України і спроби їх приховати
(1939 – 2022 рр.): порівняльний аналіз  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
39

Батанов О. В. Захист прав людини у сфері безпеки й оборони в сучасному світі
(інститут військового омбудсмана)  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
49

Бобровник С. В. Правовідносини у сфері правового конфлікту та компромісу:
особливості, зміст і практичне значення  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
54

Гусарєв С. Д., Старицька О. О. Формування професійної культури поліцейських у сучасній Україні:
форми та зміст  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
61

Камінська Н. В. Парламентська дипломатія та її значення в умовах дії
правового режиму воєнного стану  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
68

Кваша О. О., Андрусяк Г. М. Дії, спрямовані на відсіч та стримування збройної агресії
Російської Федерації, у контексті природного права на необхідну оборону . . .
73

Корнієнко П. С. Судовий захист у системі забезпечення прав і свобод людини
і громадянина в Україні  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
80

Короєд С. О. Ефективність цивільно-процесуального регулювання окремих судових
процедур у зв’язку із воєнним станом та тимчасовою окупацією  . . . . . . . . . .
86

Крусян А. Р. Конституційно-правовий статус та обмеження прав і свобод
людини і громадянина в умовах воєнного стану в Україні  . . . . . . . . . . . . . . .
93

Кукуруз О. В. Діяльність Верховної Ради України в умовах воєнного стану:
недоліки і напрями вдосконалення  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
98

Кулинич П. Ф. Аграрне законодавство України періоду воєнного стану:
тенденції та перспективи розвитку  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
105

Луць Л. А.,
Настасяк І. Ю.
Механізм гарантування принципу підтримання міжнародного
миру та безпеки: сучасні реалії . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
113

Луцький Р. П. Правовий моніторинг процесу формування та розвитку
позитивного права (теоретико-історичний аспект)  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
119

Макаренко Л. О. Права і безпека людини в умовах сучасних викликів та загроз  . . . . . . . . . . . 123

Мельничук О. Ф. Особливості захисту прав дітей в умовах воєнних дій і збройних конфліктів . . 130

Мірошниченко М. І. До питання навчання та виховання національно орієнтованої
правової еліти в національних університетах України  . . . . . . . . . . . . . . . . . .
136

Рябченко О. П. Концепт дотримання прав людини в умовах підвищених ризиків . . . . . . . . . . 141

Сімутіна Я. В. Обмеження трудових прав в умовах воєнного стану . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  146

Сопілко І. М. Розуміння гібридної війни проти України: правовий аспект . . . . . . . . . . . . . .  154

Федоренко В. Л., Федоренко М. В. Принципи конституційного права: сутність, зміст і система . . . . . . . . . . . . . .  160

Цвєткова Ю. В. Виїзд за кордон під час воєнного стану: правові проблеми
та шляхи їх розв’язання в Україні . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
167

Явір В. А. Зростання рівня ксенофобії та етнічної ворожнечі в ході
російсько-української війни . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
172

ТЕОРЕТИКО-ПРИКЛАДНІ ТА ГАЛУЗЕВІ АСПЕКТИ

Батанова Н. М. Стратегічні напрями забезпечення правової реформи в Україні
в умовах викликів сьогодення . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
177

Білозьоров Є. В. Діяльнісний підхід у правознавстві: межі та принципи застосування . . . . . . .  183

Богініч О. Л. Позитивні зобов’язання держави у сфері правотворчості та
правозастосування в умовах війни та післявоєнної відбудови держави. . . . . .
188

Бондарук Т. І. Рré-souveraineté: український контент . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 194

Васецький В. Ю. Підґрунтя правових наслідків агресії Російської Федерації проти України:
необхідність покарання злочинців . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
199

Гуйван П. Д. Проблемні питання щодо застосування правила ч. 3 ст. 267
Цивільного кодексу України . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
205

Ісаєва Н. К. Податкове законодавство України в умовах воєнного стану:
проблеми та перспективи . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
212

Кваша Р. С. Сталкінг (нав’язливе переслідування): зарубіжний досвід
кримінально-правової протидії . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
216

Кисіль Л. Є. Режим воєнного стану в Україні: адміністративно-правові аспекти . . . . . . . . . 222

Клещенко Н. О. Правотворча діяльність у повоєнний період: виклики та перспективи . . . . . .  231

Кметик-Подубінська Х. І. Проблеми права на доступ до інформації в контексті сучасних комунікативних практик у зарубіжній юридичній науці . . . . . . . . . . . . . . . . .  236

Кривицький Ю. В. Роль правової реформи в забезпеченні правового розвитку
у воєнний та післявоєнний періоди . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
241

Львова О. Л. Морально-правові засади захисту цивільного населення під час війни
(у контексті російської агресії 2022 року) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
247

Ляшенко Р. Д. Ідеологічні орієнтири розвитку законодавства України в умовах
правового режиму воєнного стану . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
254

Макеєва О. М. Інформаційно-комунікативна політика держави в умовах сучасних
викликів і загроз . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
259

Міма І. В. Справедливість у праві як форма прояву християнсько-нормативних
цінностей . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
264

Музика І. В. Маніпулятивні технології ідеологів рашизму в системі
формування дефектної правосвідомості . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
269

Пендюра М. М., Лапка О. Я. Толерантність і європейські правові цінності. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 276

Похиленко І. С. Особливості визначення територіальної підсудності судових справ
в умовах воєнного стану . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
282

Пухтинський М. О. Організаційно-правові форми парламентського забезпечення розвитку
територіального врядування . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
286

Ромінський Є. В. Питання миру в середньовічних вітчизняних міжнародних та
між князівських договорах. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
291

Скрипнюк О. О. Гібридний політичний режим: до проблеми позиціонування. . . . . . . . . . . . . . 297

Сунєгін С. О. Право в умовах війни: функціональний вимір . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 304

Тарасевич Т. Ю. Принципи соматичних прав людини як підґрунтя їх реалізації в умовах розвитку сучасних біотехнологій . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  318

Тарахонич Т. І. Ціннісний аспект правового регулювання в період воєнного стану . . . . . . . . . 326

Тернавська В. М. Правовий статус осіб, постраждалих унаслідок воєнної агресії
Російської Федерації проти України (конституційно-правовий аспект). . . . . . .
332

Трунова Г. А. Захист прав громадян України, які перебувають на території
інших держав унаслідок збройної агресії . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
340

Худояр Л. В. Імперська парадигма «русского мира». . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 346

ТРИБУНА МОЛОДОГО ВЧЕНОГО

Акуленко Д. Ю. Актуальні проблеми «визнання» як головного чинника державотворення . . .  354

Білоконь О. Г. Звільнення від відбування покарання з випробуванням особи,
яка вчинила підкуп, у разі укладення угод у кримінальному провадженні. . . .
360

Бойко М. М. Принцип незалежності адвокатури в аспекті взаємовідносин
з органами публічної влади . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
366

Грицьків А. В. Моделі екстрадиції в межах міжнародного співробітництва держав у
кримінальних справах . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
372

Дрозд І. В. Особливості виникнення прав на землю в Україні в умовах воєнного стану. . . 379

Д’яченко Т. Г. Щодо публічності договору банківського вкладу за цивільним
законодавством України . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
385

Куп’янська А. М. «Окрема думка» як унікальний самостійний жанр судового дискурсу:
практика зарубіжних судів . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
392

Лоза Д. І. Поняття та елементи міжнародно-протиправного діяння держави . . . . . . . . .  399

Ромашко А. О. Дотримання принципу пропорційності в умовах надзвичайних ситуацій . . . . . 406

Сердинський В. С. Суддівське самоврядування в Україні
(в контексті європейських стандартів) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
412

Ситар М. І. Компаративістика у Німеччині після Другої світової війни:
окремі аспекти . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
416

Теплицька Н. В. Концепція перехідного правосуддя: генезис та особливості . . . . . . . . . . . . . . 420

Томляк Т. С. Найкращі інтереси дитини: усиновлення в умовах воєнного стану . . . . . . . . . 425

Череповський К. В. Міждержавний інвестиційний правовий режим як фактор
інвестиційної привабливості . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
434

Чорненька Д. С. Право на життя та право на здоров’я: основоположні засади
трансплантології в конституційному праві . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
439

Шокрута В. А. Особливості відображення грошових зобов’язань у інтегрованій картці
платника податків під час їх адміністративного або судового
оскарження . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
444
АЛЬМАНАХ  ПРАВА. Тлумачення права: від теорії до практики. – Випуск 12. – Київ : Інститут держави і права імені В. М. Корецького НАН України, 2021. – 344 с.

У виданні досліджено проблеми тлумачення права, наведено концептуальні підходи до його визначення та сутнісних характеристик. Окремий вектор присвячено особливостям та практичному значенню тлумачення права. Науково-практичний юридичний журнал розраховано на наукових і науково-педагогічних працівників закладів вищої освіти та наукових установ, докторантів, аспірантів, студентів, практичних працівників та всіх зацікавлених осіб.

ЗМІСТ

Шемшученко Ю. С. Вступне слово...................................................................................................... 8

ДОКТРИНАЛЬНІ ПІДХОДИ ТА ВИМІРИ

Скрипнюк О. В., Крусян А. Р. Концепт «Державний суверенітет» у класичних
західних теоріях та сучасному вітчизняному державознавстві.................................................................11

Оніщенко Н. М. Проблемні питання тлумачення доктринальних помилок...............................................19

Костицький В. В. Тлумачення норм права як форма реалізації права ...................................................24

Пархоменко Н. М. Актуальні проблеми правової визначеності та
тлумачення норм права на сучасному етапі правової реформи................................................................30

Шутак І.Д. Юридична техніка судової практики та її роль у правотворчості держави...............................35

Батанов О. В. Проблеми сучасного українського унітаризму у
фокусі доктринального тлумачення Конституції України ………………………...................…………………………………....42

Бобровник С. В. Судове правотлумачення: особливості та практичне значення.....................................50

Малишев Б. В. Прийоми телеологічного способу тлумачення норм права ..............................................57

Дзейко Ж. О. Поняття та сутність юридичної техніки тлумачення норм права:
теоретико-правові аспекти……………………………………………………………………………..............................................….62

Мірошниченко М. І. До питання виникнення системних помилок в тлумаченні
права у зв’язку з проблемою об’єкта юридичної науки ..........................................................................66

Дідич Т. О. Взаємодія законотворчості та політичного плюралізму в
сучасних умовах розвитку України………………………………………………………………………...................................……...71

Макаренко Л. О. Права людини в Україні: сучасні виклики та загрози..................................................76

Луцький Р. П. Вплив неофіційного тлумачення через громадську думку на
формування уявлення про законність, справедливість та правопорядок .................................................89

Січевлюк В. А. Взаємозв’язок теоретичних концептів юриспруденції та
юридичної практики (на прикладі категорії «правова суб’єктність»)........................................................94

Шевченко А. Є., Антошкіна В. К. Науково-правова доктрина та її
значення у правотлумаченні................................................................................................................99

Shevchenko A. Yе., Kudin S. V. Variety of theoretical
approaches to legal interpretation.........................................................................................................109

ТЛУМАЧЕННЯ ПРАВА: ТЕОРЕТИЧНІ ЗАСАДИ

Акуленко Д. Ю. Формування громадянського суспільства в умовах сьогодення....................................115

Богініч О. Л. Тлумачення права як проблема юридичної герменевтики:
окремі питання теорії…………………………………………………………………………………………............................................119

Бондарук Т. І. Право і його тлумачення в контексті культурно-історичного процесу.............................125

Варакута І. О. Поняття та сутність правової обізнаності......................................................................128

Варич О. Г. Тлумачення права: аксіологічний вектор розвитку............................................................132

Васецький В. Ю. Вплив соціально-політичних подій в Європі XVІ-XVII ст.
на розвиток правової доктрини Нового часу........................................................................................136

Винокуров В. В. Права людини. Захист та забезпечення................................................................... 141

Гаврилюк С. В. Помилка в загальнофілософському значенні та як предмет
дослідження юридичної науки ...........................................................................................................148

Кобан О. Г. Тлумачення права судом як елемент правотворчості......................................................... 153

Котенко М. В. Методологічна основа наукового дослідження інтелектуальної
власності як ціннісно-правового феномену......................................................................................... 165

Кубко А. Є. Захист державних інтересів і відповідальність держави
(деякі теоретичні питання)................................................................................................................ 170

Лужанський А. В. Спеціальні гарантії як складова конституційно-правового
механізму забезпечення прав і свобод людини в Україні...................................................................... 175

Львова О. Л. Права людини та суспільний інтерес: у пошуках балансу................................................179

Марченко М. А. Розуміння юридичної категорії «гідність» у правових підходах
країн ісламського світу......................................................................................................................186

Мельник А. М. Генезис судової практики і судового прецеденту..........................................................191

Міма І. В. Ідеологічні прояви християнсько-правових традицій у правовій системі................................195

Николина К. В. Юридична процедура офіційного тлумачення юридичних текстів ................................200

Новіцький В. В. Народовладдя як одна із фундаментальних основ реалізації юридичних
гарантій прав людини в Україні .........................................................................................................204

Огнев’юк Г. З. Ясність та чіткість законодавчих положень як вимога
правової визначеності ………………………………………………………………………………….................................................210

Осядла М. В. Автентичне тлумачення правових норм: теоретичний вимір ............................................215

Палій Н. О. Про окремі терміни і дефініції в законодавстві про гендерну рівність...................................220

Середюк В. В. Роль та значення держави в неоконсерватизмі.............................................................227

Страшинський Б. Р. Історія зародження уявлень про принцип розумності в
механізмі тлумачення права.............................................................................................................. 232

Сунєгін С. О. Антропоцентризм як парадигма розвитку юридичної науки:
історичні витоки та сучасний контекст................................................................................................237

Тарахонич Т. І. Тлумачення норм права як структурний компонент механізму
правового регулювання………………………………………………………………………………..................................................252

Теремцова Н. В. Тлумачення в сучасній юридичній літературі функціонування приватного
та публічного права..........................................................................................................................258

Худояр Л. В. Поняття «вольності» в українській правовій традиції та юридичних
документах ХV – початку ХХ ст...........................................................................................................263

Чепульченко Т. О. Права людини у демократичному суспільстві.........................................................270

ТЛУМАЧЕННЯ ПРАВА: ПРАКТИЧНЕ ЗНАЧЕННЯ

Маржина А. А. Правоінтерпретаційна функція в системі функцій нотаріату України:
теоретико-правовий аспект................................................................................................................277

Д’яченко Т. Г. Істотні умови договору банківського вкладу за цивільним
законодавством України ....................................................................................................................282

Звєрєв Є. О. Справа «Тео» про законні очікування при тлумаченні міжнародних договорів.
Уроки для України.............................................................................................................................287

Камінська І. В. Суд Європейського Союзу: історіографія європейських джерел,
опублікованих у період 1957-1992 рр.................................................................................................292

Малашенкова Т. М. Значення правозастосовної практики у досягненні правової визначеності
щодо підстав дисциплінарної відповідальності судді.............................................................................300

Плавич І. В. Проблеми правового регулювання форми договору позики в
цивільному законодавстві України .................................................................................................... 306

Сверба Ю. І. Забезпечення реалізації права на доступ до правосуддя як
обов’язковий атрибут правової держави..............................................................................................311

Скрипнюк О. О. Утвердження засад демократичного, політичного режиму
в конституційному процесі сучасної України .......................................................................................317

Тернавська В. М. Інтерпретація права як форма реалізації конституційно-правової
політики держави ........................................................................................................................... 323

СЛОВО МОЛОДИМ

Шелих А. А. Доктринальна правосвідомість та професійна правосвідомість юриста:
співвідношення і значення для суспільства.........................................................................................329АЛЬМАНАХ  ПРАВА.  Роль  правової  доктрини  у  забезпеченні  прав  людини. –  Випуск  11.  –  Київ:  Інститут  держави і права імені В. М. Корецького НАН України, 2020. – 368 с. 

У  виданні  досліджено  проблеми  правової  доктрини,  наведено  концептуальні  підходи  до  її визначення та сутнісні характеристики. Окремий вектор присвячено ролі і значенню правової доктрини у забезпеченні прав  людини та ефективності правореалізаційних процедур.   Науково-практичний юридичний  журнал розраховано  на  наукових  і  науково-педагогічних  працівників  закладів   вищої освіти   та   наукових установ,   докторантів,   аспірантів,   студентів,   практичних   працівників  та всіх зацікавлених осіб.журналь альманах права 2019 зміст номер

АЛЬМАНАХ ПРАВА. Правовий моніторинг і правова експертиза: питання теорії та практики. – Випуск 10. – К. : Ін-т держави і права ім. В. М. Корецького НАН України, 2019. – 368 с.

ЗМІСТ

Шемшученко Ю. С. Вступне слово. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8

ДОКТРИНАЛЬНІ ПІДХОДИ ТА ВИМІРИ

Нагребельний В. П. В авангарді української академічної юридичної науки. . . . . . . . . . . . . . . . 9
Оніщенко Н. М. Правовий моніторинг: від теорії до практики. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21
Андрійко О. Ф. Правовий моніторинг в системі органів виконавчої влади. . . . . . . . . . . . . . . . 27
Андрусишин Б. І. Міжнародний контроль як«невідкладна інституція»
вдосконалення управління державою. . . . . . . . . . . . . .  . . . . . . . . . . . . .  . . .
31
Батанов О. В. Конституційно-правове забезпечення експертного супроводу
законодавчої діяльності у сфері протидії дискримінації . . . . . . . . . .   . . . . . .
34
Вереша Р. В. Основні феноменологічні аспекти мети злочину. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 41
Дідич Т. О. Правова аналітика як метод наукового пізнання. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 39
Орлюк О. П. Моніторинг сучасного стану правоутворення в Україні:
пізнавально-правові аспекти. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . . .
45
Кулинич П. Ф. Моніторинг земельних відносин в системі правового моніторингу
в Україні: поняття, становлення, перспективи. . . .  . . .  . . .  . . .  . . .  . . .  . . .
50
Луцький Р. П Правова аналітика адміністративної реформи в Україні. . . . . . . . . . . . . . . . . 57
Магновський І. Й.  Сучасний конституціоналізм: питання теорії та практики. . . . . . . . . . . . . . 61
Муза О. В. До питання про ефективність законодавчого регулювання діяльності
Кубов Н. А.  військово-цивільних адміністрацій в Україні. . . . . . . . . . . . . . . . .
66
Мяловицька Н. А.,
Златіна Н. Е.
Договір як джерело права. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . .. . . . . . . . 70
Онищук І. І. Моніторингові індикатори ефективності законодавчих актів . . . .. . . . . . . .. . 73
Пархоменко Н. М. Науково-правова експертиза: доктринальні та законодавчі виміри. . . . . . . . 77
Подорожна Т. С.,
Білоскурська О. В.
Правовий моніторинг як засіб якості та ефективності чинного законодавства . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 82
Шутак І. Д. Правовий моніторинг нормотворення, реалізації та тлумачення
норм права в контексті принципу верховенства права. . . . . . . . . . . . . . . . . .
87
Шевченко А. Є.,
Старостюк А. В.
 Відродження довіри до права як показник ефективності
  правового моніторингу. . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
94

ПРАВОВИЙ МОНІТОРИНГ І ПРАВОВА ЕКСПЕРТИЗА:
ТЕОРЕТИЧНІ ЗАСАДИ

Акуленко Д. Ю. Окремі проблеми побудови громадянського суспільства в Україні
та його взаємодії з державою . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
99
Богініч О. Л. Громадянське суспільство, держава, особа: правові засади взаємодії
в умовах демократичного розвитку. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
102
Варич О. Г. Правовий моніторинг як сучасний вектор ефективного розвитку
правової системи. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
108
Васецький В. Ю. Магдебурзьке право як виток історично-правового розвитку
місцевого самоврядування в Україні. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   . . . . . . 
111
Вітюк Д. Л.,
Павлюх О. В.
Вибори як інститут безпосередньої демократії:
 теоретико-правовий аспект . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
115
Глухенький С. О. До питання про роль правової системи у забезпеченні
соціальної функції держави: глобалізаційний вимір. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
121
Дубов Г. О. Дослідження юридичної методології у період виникнення
та становлення юридичної науки незалежної України. .  . . . . . . . . . . .
128
Камаралі С. Є,
Шевченко Д. А.
Торговельна політика уряду Павла Скоропадського:
  історико-правовий моніторинг. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
132
Клещенко Н. О. Значення юридичної техніки при уніфікації законодавства . . . . . . . . . . . . . 138
Кобан О. Г. Моніторинг соціалізації діяльності органів виконавчої влади. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 142
Іщук С. І. 
Правова експертиза нормативно-правових актів:
теоретичний та практичний аспекти. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
147
Котюк В. О. Морально-етичне вчення Конфуція. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 153
Кравчук К. Г. Правовий статус судів як суб’єкта правотворчості:
теоретико-правові аспекти моніторингу. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
157
Кубко А. Є. Державні інтереси і права людини: деякі питання співвідношення. . . . 162
Львова О. Л.  Критерії моральності і природності у сучасному правотворенні . . . . . . . . . . 167
Макеєва О. М. Інформаційна функція правового моніторингу.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 176
Марченко М. А. Аксіологічний підхід у дослідженні релігійно-правових традицій
як правових явищ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . .. . . .. . .
180
Міма І. В. «Нate speech»– дискримінація чи обмеження свободи слова?
(Аналітична розвідка). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
185
Науменко О. П. Щодо правового статусу освітнього омбудсмена . . . . . . . . . . . . . . . . . . 190
Николина К. В Процедурні особливості правового моніторингу
текстуального виразу права: прагматичний підхід . . .   . . . . . . . . . . . . . . . .
198
Новіцький В. В. Поняття та особливості юридичних гарантій прав людини. . . . . . . . . . . . . . 203

Оверчук О. М. Актуальне питання теоретико-правових підходів
щодо розуміння правотворчості . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . .
208
Огнев’юк Г. З. Дія закону у часі як вимога правової визначеності. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 213
Осядла М. В. Методологія наукового дослідження юридичних гарантій прав людини . . . 218
Павлюков І. І. Правові засоби проведення моніторингу у сфері права . . . . . . . . . . . . . . . 223
Одинець О. О. Гендерна правова експертиза. Сучасні виклики та завдання . . . . . . . . . . . . 226
Почепцов Ю. В. Фактори дієвості та ефективності права як умова його функціонування  232
Сверба Ю. І. Доступ до правосуддя як елемент верховенства права . . . . . . . . . . . . . . . . 236
Січевлюк В. А. Значення моніторингу здобутків галузевих доктрин для загальної
теорії права(на прикладі досліджень правосуб’єктності)
240
Страшинський Б. Р. Правовий моніторинг та ефективність права . . . . . . . . . . . . . . .  . . . . . . 247
Сунєгін С. О
 Правова система: проблеми ефективності
в контексті сучасних тенденцій правового розвитку. . . . . . . . . . . . . . . . . . .
252
Тарахонич Т. І. Правовий моніторинг як один із шляхів вдосконалення
правового регулювання . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . . . . . . . . . . . .. . . .
265
Теремцова Н. В. Особливості юридичної відповідальності суб’єктів приватного права 271
Тернавська В. М. Місце і роль правового моніторингу та правової експертизи
в системі засобів правової політики. . . . . . . . . . . . . .  . . . . . . . . . . . .. . . .
274
Чиж І. С. Ера«інформаційного комунізму»: усвідомлення себе
чи«непритомність духовності»? Конституційно-правові акценти
відповіді на актуальні виклики часу. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   . . .
280

ПРАВОВИЙ МОНІТОРИНГ І ПРАВОВА ЕКСПЕРТИЗА:
ПРАКТИЧНЕ ВТІЛЕННЯ ТА РЕАЛІЗАЦІЯ

Антонов К. В.,
Титула Д. В.
Співвідношення понять«охорона» та«захист» державної таємниці.  .   . . . 287
Василенко О. В. Дані з системи електронних платежів як предмет злочину. . . . . . . . . 292
Демченко П. С. Правовий моніторинг вітчизняного законодавства
в сфері реалізації Стратегії кібернетичної безпеки України . . . . . . . . . . . . .
298
Ісаєва Н. К. Напрями вдосконалення фінансового контролю в України:
організаційно-правові засади. . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . .
304
Корнєєв Ю. В.,
Коваль І. О.
Особливості правового регулювання спадкових відносин
 в міжнародному приватному праві
308
Костецька Т. А. До питання про державний контроль
за дотриманням інформаційного законодавства:
поняття, окремі види і форми . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
312
Котенко М. В. Ціннісно-правові аспекти розуміння інтелектуальної власності
як основа моніторингу її правового забезпечення. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
319

Ландіна А. В. Забезпечення кримінальної відповідальності
спеціального суб’єкта злочину нормами
Загальної частини КК України. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
325

Пухтинський М. О. Особливості законодавчого регулювання
зовнішньоекономічної діяльності. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . .
337
Хоменко О. В. Методологічні підходи дослідження правових дефініцій:
сучасний контекст. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . . . . . . .
341
Чепульченко Т. О. Права людини як мета і межі правотворчості  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 348
Шевчук О. А.
Конституційно-правовий аспект регулювання суспільних відносин
актами центральних органів виконавчої влади. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
354

СЛОВО МОЛОДИМ

Шуневич К. А. Право на справедливий суд при організації та проведенні
судової експертизи. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
359


альманаз права 2018 зміст

АЛЬМАНАХ ПРАВА. Правова аналітика: доктринальні підходи та галузеві виміри. – Випуск 9. – К. : Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України, 2018. – 512 с.

ЗМІСТ

Шемшученко Ю. С. Вступне слово. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7

ДОКТРИНАЛЬНІ ПІДХОДИ ТА ВИМІРИ

Селіванов А. О. Правова аналітика як важлива умова судової юриспруденції
і науково обґрунтованої практики. . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
8
Сіренко В. Реформа суда пошла не туд. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . . . . . 10
Карпунцов В. В.
Питання політики і права при реалізації прокурором процесуального статусу щодо вирішення питання про скасування недоторканності народних депутатів. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19
Кубко Є. Б.
Міжнародно-правові стандарти в правовій системі України. . . . . . . . . . . . . .
19
Нагребельний В. П.
Правова аналітика як базовий елемент юридичного прогнозування
і моделювання. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
28
Оніщенко Н. М. Правова аналітика: доктринальний підхід та практичне осмислення. . . . . . . 35
Пархоменко Н. М. Правова аналітика як метод наукового пізнання. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 39
Орлюк О. П. Національна стратегія розвитку сфери інтелектуальної власності
через призму правової аналітики. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
45
Іншин М. І. Сутність сучасної ідеології трудового права України: правові проблеми. . . .
52
Андрійко О. Ф. Правова аналітика адміністративної реформи в Україні. . . . . . . . . . . . . . . . . 55
Кулинич П. Ф.  Земельне рейдерство як негативне правове явище:
доктринальний аналіз та шляхи подолання . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
62
Бобровник С. В. Право та правосвідомість: взаємозалежність . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
67
Андрусишин Б. І. Не право сили, а сила права (регулятивна функція права
Токарчук О. В.  трансформаційного періоду). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
72
Батанов О. В.. Муніципально-правові проблеми реалізації принципу рівності та заборони
дискримінації у вимірі правової аналітики (на прикладі ЛГБТ-спільноти). . . .
75
Мяловицька Н. А.
Конституційно-правове регулювання фінансової компетенції парламентів
Златіна Н. Е.   у зарубіжних країнах. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
82
Плавич В. П. Право в умовах глобалізації: становлення, особливості і тенденції розвитку.
85
Шевченко А. Є. Історико-правовий аналіз джерел права Української Народної Республіки
Кудін С. В.   (1917–1918 рр.). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
91
Шутак І. Д. Метод аналізу в юридичній техніці. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  95
Бараш Є. Ю.
Правова аналітика в сфері виконання кримінальних покарань . . . . . . . . . . .
100
Білак М. В.
Належна правова процедура як основа відновлення легітимності
інститутів влади . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
105
Захарчук А. С.
Дефініції «status» та «contractus»: до проблеми конституціонування
інституту приватної власності. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
109
Короєд С. О.
Аналітична діяльність судді під час здійснення правосуддя
у цивільних справах як галузевий вимір правової аналітики . . . . . . . . . . . . .
113
Луцький Р. П.
Теоретико-правовий аналіз Десяти Заповідей Божих
як світоглядного джерела позитивного права . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
117

ПРАВОВА АНАЛІТИКА: ТЕОРЕТИЧНІ ЗАСАДИ

Богініч О. Л. Правова аналітика – сучасний дискурс. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
122
Бондарук Т. І. Аналітика як методологічна основа історико-правових досліджень . . . . . . .
126
Васецький В. Ю. Витоки природного права: історичний аспект. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 131
Вітюк Д. Л. Українська мова як гарантія єдності України . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  135
Гетьман-
П’ятковська І. А.
Правова аналітика взаємодії міжнародного права і моралі:
правові аспекти сучасності . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
140
Глухенький С. О. Роль правового експерименту в сфері підвищення ефективності
національного законодавства. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
144
Головчук В. М. Типові та нетипові норми права: становлення категоріального розуміння. .
150
Данич О. Ф. Взаємозв’язок соціальної функції з іншими внутрішніми функціями
держави: сучасні реалії. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
156
Дейнека К. О. Загальні вимоги до кодифікаційної техніки . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
162
Дідич Т. О. Теоретико-методологічні засади правоутворення як предмет наукового пізнання: аналітичний вимір . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 167
Іщук С. І. 
Громадянське суспільство як політико-правова категорія:
сучасні концептуальні підходи. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
172
Капишін С. М. Ідея правозаконності в процесі розвитку правової держави. . . . . . . . . . . . .
177
Клещенко Н. О. Актуальні питання уніфікації законодавства. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 181
Коваленко Г. В. Логіка переваг у концепції Роналда Дворкіна щодо проблеми аборту . . . .
185
Козаченко В. М.  Правова свідомість: історичний та логічний контекст. . . . . . . . . . . . . . . . . .  189
Корнієнко В. С. Правова експертиза як засіб аналітичної діяльності. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
193
Кубко А. Є. Реалізація державних інтересів у правовій системі України
(теоретико-прикладні аспекти). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
197
Львова О. Л. «Нate speech»– дискримінація чи обмеження свободи слова?
(Аналітична розвідка). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
201
Макаренко Л. О.
Корупція як визначальний фактор руйнування правової культури в Україні
208
Макеєва О. М.
Правова комунікація як складова інформаційно-аналітичної діяльності. . . .  215
Міма І. В. Теоретико-правові аспекти формування національної ідеї
в умовах транзитивності суспільства України . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
220

Музика І. В. Проблема співвідношення природного і позитивного права
у вітчизняній правовій думці ХІХ–ХХІ ст . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
224
Немченко К. С.
Фіскальна функція держави: пізнавально-аналітичні аспекти природи та змісту . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
228
Новіцький В. В. Методологія наукового дослідження юридичних гарантій прав людини . . .
233
Огнев’юк Г. З. Правова визначеність і партикуляризм: вітчизняний та зарубіжний досвід .  238
Одинець О. О. Громадянське суспільство: аналітичні аспекти формування
та взаємодії з державою . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . . . . . . . . . . . . .
242
Осядла М. В. Особливості правової природи юридичного прогнозування . . . . . . . . . . . . .
248
Очколяс Д. В. Науково-аналітична основа правової ідеології:
шляхи підвищення ефективності. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
252
Почепцов Ю. В. Порівняльно-правові аспекти дії та ефективності права
як пізнавальна складова правової аналітики. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
257
Риндюк В. І. Систематизація законодавства як юридична діяльність. . . . . . . . . . . . . . . . . 262
Січевлюк В. А.
Категорія «правова суб’єктність» як засіб теоретичного пізнання
галузевих виявів правосуб’єктності. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
266
Сунєгін С. О. Правова конвергенція: методологічні засади та ідейні передумови
в контексті сучасного розвитку. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
271
Тарахонич Т. І. Правова аналітика та її роль в механізмі правового регулювання. 283
Тучіна О. М.
Інститути прозорої взаємодії суспільства та влади як дієвий інструмент
протидії номенклатурному правовому нігілізму . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
287
Удала Я. М. Доступ до правової інформації: погляд крізь призму
новітніх інформаційних технологій. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
292
Хоменко О. В. Правова, семантична виваженість як складова обізнаності в праві. . . . . . . .
296
Худояр Л. В.
Принцип рівності в системі конституційних цінностей УСРР–УРСР.. . . . . . . . 300
Чепульченко Т. О. Категорія прав людини у площині наукового дискурсу. . . . . . . . . . . . . . . . .
305
Чиж І. С. Конституційне право на поширення інформації як умова формування
інформаційного громадянського суспільства . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
310
Шеляженко Ю. В. Перспективні напрями аналітично-правових досліджень . . . . . . . . . . . . . . . 316
Ющик О. О. Правове і неправове нормативне регулювання у сфері спорту. . . . . . . . . . .
319

ПРАВОВА АНАЛІТИКА: ПРАКТИКА ВТІЛЕННЯ ТА РЕАЛІЗАЦІЯ


Андрєєв А. В.
Зміст та специфіка гарантій правового регулювання кадрового забезпечення Державної служби України . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
325
Баганець В. О. Поняття та ознаки координаційної ролі як функції держави:
адміністративно-правовий аспект . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
328
Базов В. П. Конституційний судовий контроль у сфері захисту прав особи
як елемент верховенства права. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
332
Базов О. В. Міжнародно-правові аспекти тлумачення правових актів
у правозастосовній судовій діяльності . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
338
Барбул П. О.
Адміністративно-правове регулювання повноважень
Міністерства оборони України у сфері управління Збройними Силами. . . . . .
345
Бернацька Н. І. Досвід Польщі щодо правового регулювання соціального забезпечення
публічної служби. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
350
Бойко О. В.
Конституційні принципи та міжнародні стандарти забезпечення наукової
діяльності: проблеми рецепції в Україні у контексті зарубіжного досвіду. . .
354

Ващенко А. М. Перспективи наукового дослідження правотворчої діяльності органів
і посадових осіб держави та місцевого самоврядування
як складова сучасної правової аналітики. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
360

Дарсанія Л. В. Досвід Сполучних Штатів Америки та Японії щодо визначення ризиків
у соціально-трудових відносинах . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
364
Дашутін І. В. Сутність правового забезпечення реалізації законності
у трудових відносинах. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . . . .
368
Демченко П. С. Кібернетична безпека як важлива складова забезпечення
інформаційного суверенітету України. . . .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . .
373
Денега О. П.
Теоретична характеристика держави як суб’єкта права
соціального забезпечення . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
379
Зубрицький М. І.
Зміст та види загальних принципів юридичної відповідальності
державних службовців. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
383
Ісаєва Н. К. Теоретико-правові питання розвитку бюджетних відносин
в умовах децентралізації влади в Україні  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
388
Кисіль Л. Є. Децентралізація виконавчої влади як об’єкт
адміністративно-правового забезпечення. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
393
Корнієнко-
Зєнкова Н. М.
Створення державою передумов для реалізації конституційного права
людини знати свої права та обов’язки. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
398
Костенко О. О. Контроль як необхідна умова функціонування
інформаційної сфери, його види. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
404
Куцевич М. П. Теоретична характеристика трудових прав працівника як об’єкт злочинів
у сфері службової діяльності. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
409
Кушнір І. М.
Імплементація європейських стандартів до національного податкового
законодавства та їх вплив на розвиток будівельної галузі України . . . . . . . .
415
Мамедов Г. А. Правовий аналіз сучасного стану правового регулювання діяльності
прокуратури Автономної Республіки Крим України. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
421
Микитюк Д. Ю.
До питання про нормативно-правове регулювання поняття
«учасник бойових дій» на сході України. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
424
Науменко О. П. Поняття та класифікація правозахисних організацій . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
429
Нерсесян А. С.
Науково-методичні підходи до стратегії захисту у кримінальному провадженні . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  435
Падалка А. О. Наукова інтерпретація юридичної відповідальності за порушення
внутрішнього трудового розпорядку в Україні . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
439
Переверзєва О. С. Відповідальність за наслідки аварії в міжнародному
Шишикін С. М.  приватному морському праві . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
443
Пивовар І. В. Податкова амністія: правовий аналіз зарубіжного досвіду. . . . . . . . . . . . . . . 448
Пухтинський М. О.. Конституційно-правові проблеми реалізації контрольної функції
у місцевому врядуванні України. . . . . . . . . . . .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
453
Святненко А. П. 
Практика Європейського Союзу щодо проведення мирних зібрань. . . . . . .
458
Севрюкова І. Ф. Проблеми захисту майнових прав дитини при поділі
спільної сумісної власності подружжя . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
462
Сенчук В. В.
Європейський правовий вимір щодо сфери інтелектуальної власності
в частині охорони назв держав. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
468
Слободянюк П. Л. Концептуальні питання забезпечення в Україні захисту прав людини,
потерпілої від злочину . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
474
Сокальська О. В. Державні в’язниці відкритого та закритого типу
в пенітенціарній системі Данії . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
481
Соломінчук В. В. . До питання трансформації функцій профспілок у соціальній державі. . . . . .
486
Ушинський В. О. Вплив реформи вітчизняного авторсько-правового законодавства
на розвиток видавничої сфери в Україні. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
490
Хожабеков П. К. Правовий зміст нормотворчої діяльності центральних органів
виконавчої влади . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . . . . . . . . . . . . .
500

СЛОВО МОЛОДИМ

Іванів І. Р. Момент виникнення життя людини: аналітично-правовий погляд. . . . . . . .
504


АЛЬМАНАХ ПРАВА. Людиноцентризм у праві: теоретико-прикладні засади. – Випуск 8. – К. : Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України, 2017. – 420 с.

ЗМІСТ

Шемшученко Ю. С. Вступне слово. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7

ДОКТРИНАЛЬНІ ПІДХОДИ ТА ВИМІРИ

Сіренко В. Ф. Криза в Україні – оцінки правих і лівих. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8
Ющик О. І. Цінність особистості в праві: методологічні питання критеріїв виміру. . . . . . . 13
Оніщенко Н. М. Правова аналітика: сутнісні підходи, реалії, розвиток на перспективу. . . . . . 16
Іншин М. І. Загальнотеоретичний підхід до визначення змісту та сутності
права на працю за трудовим законодавством України. . . . . . . . . . . . . . . . . .
19
Андрійко О. Ф. Адміністративно-правове забезпечення прав і свобод
громадян в Україні: теорія і практика. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
23
Кулинич П. Ф. Громадянин і земля: право можливостей та можливості права. . . . . . . . . . . . 26
Пархоменко Н. М. Людиноцетризм як сутність діяльності держави. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 31
Горбатенко В. П. Правова футурологія: предметне поле і перспективи розвитку в Україні. . . 36
Бойко І. Й. Місце і роль Галичини у державно-правовій системі
Австрії та Австро-Угорщини 1772–1918 рр. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
41
Андрусишин Б. І.
Токарчук О. В.
Про революційні та юридичні основи відновлення
української державності (до 100-річчя Української
національно-демократичної революції 1917–1921 рр.). . . . . . . . . . . . . . . . .
48
Бобровник С. В. Конфліктогенність сфери реалізації суб’єктивних прав. . . . . . . . . . . . . . . . . . 53
Плавич В. П. Природа людини через пізнання сутності права, або людиноцентризм у праві. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 58
Білак М. В. Формування Конституційним Судом України
правових стандартів людиноцентричної спрямованості. . . . . . . . . . . . . . . . .
63
Мяловицька Н. А. Особливості застосування виборчих систем у країнах Європи. . . . . . . . . . . . 66
Батанов О. В. Людиноцентризм у муніципальному праві: теоретичні та прикладні аспекти. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 69
Шевченко А. Є.
Гапоненко Л. В.
Проблеми та перспективи реформування
місцевого самоврядування в Україні. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
73
Рябченко О. П. Щодо новелізації предмета адміністративного права:
питання наукової дискусії. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
77
Шумило М. М. Пенсійне забезпечення на теренах Західної України у часи
входження до складу Другої Речі Посполитої Польської 1918–1939. . . . . . . .
84

ТЕОРЕТИЧНІ ЗАСАДИ ЛЮДИНОЦЕНТРИСТСЬКОГО ВИМІРУ

Андрущакевич Ю. В. Конкретизація правових норм як гарантія прав і свобод людини. . . . . . . . . . 91
Антошкіна В. К. Гносеологічна природа тлумачення цивільно-правових норм. . . . . . . . . . . . . 94
Барчук А. О. Надзвичайні закони в системі законодавства України. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 99
Батанова Н. М. Конституційно-правова відповідальність у контексті взаємодії
держави та громадянського суспільства. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
102
Білозьоров Є. В. Особливості емоційних станів у сфері здійснення юридичної діяльності. . . . 107
Бовкун Е. М. Поняття «внутрішньо переміщена особа»
в сучасному конституційному праві України. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
111
Богініч О. Л. Дотримання природних прав людини як критерій суб’єктності
правової держави: досвід України. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
116
Бойко О. В. Наукова діяльність як конституційно-правова категорія. . . . . . . . . . . . . . . . 121
Бондаренко Б. Д. Закономірності у праві як засіб відображення принципу
верховенства прав людини: підходи до класифікації. . . . . . . . . . . . . . . . . . .
125
Булкат М. С. Принципи судової влади: характеристика поняття. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 128
Васецький В. Ю. Права людини як сучасна тенденція розвитку демократичних держав. . . . 130
Ващенко А. М. Правотворча діяльність органів і посадових осіб держави
та місцевого самоврядування: проблеми і перспективи наукового пізнання. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
134
Гетьман-П’ятковська І. А. Теоретико-прикладні аспекти проблеми
 гендерної нерівності в діяльності парламенту України. . . . . . . . . . . . . . . . .
138
Дейнека К. О. Поняття і сутність кодифікаційної техніки. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 143
Дідич Т. О. Людина як суб’єкт правоутворення:
комунікативно-інституційний підхід до аналізу. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
147
Кабанець О. С. Ціннісно-правові аспекти демократії: актуальні питання сучасності. . . . . . . 151
Капишін С. М. До питання становлення правозаконності в Україні: історичний аспект. . . . 157
Карпічков В. О. Історико-правова реальність як форма буття права
у просторово-часовій площині. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
160
Кобан О. Г. Діяльність виконавчої гілки влади як об’єкт соціалізації. . . . . . . . . . . . . . . . . 163
Козаченко В. М. Правова свідомість як джерело права у мусульманській правовій системі. . 167
Корнієнко В. С. Методологічні засади дослідження правової експертизи
в нормопроектній діяльності. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
171

Кравченко А. В. Поняття та види суб’єктів права у сфері безпеки дорожнього руху. . . . . . . 175
Кужелєв О. М. Правові послуги як чинник гарантування прав особистості. . . . . . . . . . . . . . 179
Луцький Р. П. Людиноцентризм у позитивному праві. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 183
Львова О. Л. Від радянського тоталітарного державоцентризму
до людиноцентристського реформування правової системи України. . . . . .
186
Макаренко Л. О. «Піраміда» цінностей у правовій культурі. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   193
Макеєва О. М. Антропологічні засади правової комунікації. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 198
Малишев О. О. Деякі людиноцентристські аспекти археологічного права:
історія та сучасність. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
198
Мельник А. А. Якість закону як передумова його досконалості. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 202
Міма І. В. Об’єктивно-суб’єктивна необхідність
втілення християнського-правових традицій у право. . . . . . . . . . . . . . . . . . .
209
Музика І. В. Людиноцентристський вимір правового світогляду
представників українського ренесансного гуманізму. . . . . . . . . . . . . . . . . . .
213
Наставна Г. В. Роль антрополого-комінікативного підходу
у пізнанні людиноцентризму в праві. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
217
Наставний Б. Е. «Номографія» як мистецтво написання законів;
практичні рекомендації та правила попередження і ліквідації
помилок у використанні законодавчої техніки в трактаті Джеремі Бентама.
221
Нестор Я. В. Поняття і правова природа конституційних принципів здійснення судочинства. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 225
Николина К. В. Процедурні гарантії людиноцентризму як принципу
організації державної влади. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
228
Новіцький В. В. Судовий прецедент як джерело права в контексті
захисту прав і свобод людини. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
232
Окунєв І. С. Інститут недійсності правових актів: теоретико-правовий аспект. . . . . . . . 236
Пащенко М. О. Роль загального та індивідуального правового регулювання
у забезпеченні природних прав людини. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
240
Подорожна Т. С. Право людини на правопорядок. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 245
Пряміцин В. Ю. Суб’єкти гарантування реалізації права на вищу освіту в Україні. . . . . . . . . 249
Ромінський Є. В. Пам’ятки права східнослов’янських
протодержавних утворень V ст. – третьої чверті Х ст. . . . . . . . . . . . . . . . . .
253
Середюк В. В. Критика антропоцентричного підходу до розуміння
відповідальності Гансом Йонасом. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
258
Сиротненко Р. О. Принцип людиноцетризму в праві США: «право повинно бути вчасним». . . 262
Сігріянська В. О. До питання про права людини: генезис тлумачень та уявлень. . . . . . . . . . . 264
Сунєгін С. О. Функції сучасної держави: питання аксіологічного осмислення. . . . . . . . . . . 269
Старицька О. О. Особливості ідеї людиноцентризму у сфері ювенального права. . . . . . . . . . 277
Тарахонич Т. І. Людиноцентризм у праві та у правовому регулюванні: реалії сьогодення. . 281
Худояр Л. В. Людиноцентристський вимір концепції ідеальної держави Івана Вишенського. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 284
Чепульченко Т. О. Права людини як цінність у сучасній державі. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 288

Шеляженко Ю. В. Автономне значення верховенства права. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 292

ЛЮДИНОЦЕНТРИЗМ У ПРАВІ: ПРАКТИКО-ПРИКЛАДНІ АСПЕКТИ

Басова І. С. Внутрішньо переміщені особи в Україні: історично-правовий аспект. . . . . . 296
Войтенко Т. В. Втручання у право власності в контексті дотримання
принципу пропорційності. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
301
Гончар Д. В. Кваліфікована юридична допомога як чинник доступності правосуддя. . . . 305
Гумега О. В. Реалізація принципів захисту прав інтелектуальної власності
через призму людиноцентризму. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
307
Гусарєва О. С. Роль Міністерства юстиції України у формуванні та реалізації
основних принципів людиноцентризму. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
312
Гусєв О. Ю. Електронні докази у цивільному процесі України: термінологічний аспект. 315
Кадєтова О. В. Застосування людиноцентристських засад у процесі гармонізації
законодавства у сфері інтелектуальної власності
з європейськими стандартами. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
319
Кирилюк В. А.
Стеблинська О. С.
Імплементація міжнародних стандартів щодо забезпечення
прав засуджених у діяльності органів та установ виконання покарань. . . .
323
Костенко О. О. Роль прав людини на інформацію у розвитку і функціонуванні
інститутів громадянського суспільства. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
327
Коталейчук С. П. Право на справедливий суд в Україні: міф чи реальність. . . . . . . . . . . . . . . . 330
Кравчук К. Г. Правовий статус Конституційного Суду України
та його місце в системі суб’єктів судової правотворчості. . . . . . . . . . . . . . . .
332
Кушнір І. М. Людиноцентристські підходи в оподаткуванні діяльності
в галузі будівництва. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
336
Любченко Я. П. Людиноцентристські підходи в оподаткуванні діяльності
в галузі будівництва. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
340
Мігалчан А.-Т. І. Правове регулювання державного управління у сфері протидії
торгівлі людьми в Україні та Румунії: порівняльний аналіз. . . . . . . . . . . . . . .
344
Нерсесян А. І. Людський геном як об’єкт патентування у царині прав людини. . . . . . . . . . 347
Нерсесян А. С. Процесуальні проблеми початку кримінального провадження. . . . . . . . . . . 351
Пивовар І. В. Баланс приватних і публічних інтересів у фінансових
правовідносинах у сфері пенсійного страхування. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
354
Пономарьова Т. С. Предмет договору оренди комерційної нерухомості: практичні аспекти. . . 358
Пухтинський М. О. Місцеве врядування: конституційно-правове визначення
у системі публічної влади. . . . . . . . . . . .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . . . . 
361
Радченко О. М. Пенсійне забезпечення військовослужбовців в Україні: виклики сучасності. 365
Святненко А. П. Право на свободу мирних зібрань у міжнародному законодавстві. . . . . . . . . 371
Сенчук В. В. Вплив людиноцентризму на охорону назв держави: правові підходи. . . . . . 375
Сімутіна Я. В. Рішення суду в механізмі правового регулювання трудових відносин. . . . . . 379
Сокальська О. В. Дмитро Андрійович Дріль – російський Чезаре Ломброзо. . . . . . . . . . . . . . . . 383
Софінська І. Д. Людиноцентризм у громадянстві
(на підставі рішень Європейського суду з прав людини). . . . . . . . . . . . . . . .
386
Терзі О. О. Правове регулювання предиктивної медицини. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 390
Топчій В. В. Аналіз міжнародно-правового захисту прав людини в Україні. . . . . . . . . . . . 394
Хопта С. Ф. Внутрішнє переконання судді як основа ухвалення правосудних рішень. . . 397
Хожабеков П. К. Новый этап судебно-правовых реформ в Узбекистане. . . . . . . . . . . . . . . . . 401

Шкарупа К. В. Міжнародно-правовий аспект виникнення і функціонування
пенітенціарної служби та вплив на розвиток
суспільних відносин деяких країн світу. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . .
405

СЛОВО МОЛОДИМ

Нагнибедюк А. В. Судова доктрина верховенства права:
український досвід у європейському контексті. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..
409
Павлюков І. І. Правові засоби в системі захисту прав людини. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 412
Сахненко О. М. Тлумачення права: сутнісні підходи та виміри. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 415


АЛЬМАНАХ ПРАВА. Право і прогрес: складові забезпечення в сучасних умовах. – Випуск 7. – К. : Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України, 2016. – 448 с.

ЗМІСТ

Шемшученко Ю. С. Вступне слово . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8

ДОКТРИНАЛЬНІ ПІДХОДИ ТА ВИМІРИ

Баулін Ю. В. Право і прогресивний поступ суспільства . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10

Романюк Я. М. Поняття та складові категорії «диспозитивність» у цивільному праві України. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11

Сиренко В. Ф. Почему социальную справедливость могут обеспечить только левые. . . . . . 16

Скрипнюк О. В.,
Кміта О. В
Конституційна законність як базова складова
забезпечення принципу законності в Україні. . . . . . .  . . . . . . . . . . . . . . . . . .
 
20

Оніщенко Н. М. Сучасне право: вимоги громадянського суспільства,
виклики часу, потреби людини. . . . . .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
 
25

Пархоменко Н. М. Деструктивні чинники у правовому регулюванні. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29

Орлюк О. П. Дотримання прав інтелектуальної власності як моральна основа соціального прогресу. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
33

Чижмарь К. І. Інститут нотаріату в системі органів юстиції та інших органів державної влади: окремі аспекти. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
37

Мяловицька Н. А. Європейський досвід конституційного правосуддя. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 41

Шевченко А. Є.
Старостюк А. В.
Ціннісні детермінанти пізнання права як складова правового прогресу. . . . . 44

Фатхутдінова О. В. Правова держава як результат функціонування організаційної свідомості особистості. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
47

Нижник Н. Р.,
Кармаліта М. В.
Доктрина поділу влади та її втілення у нормах українського права. . . . . . . . 52

Ладиченко В.В. Сутність, функції та соціальне призначення державної влади. . . . . . . . . . . . 56

Романенко Є. О.,
Чаплай І. В.
Розроблення маркетингового механізму як стратегічного напряму
вирішення правових проблем демократизації суспільства. . . . . . . . . . . . . . . .
 
60

Плавич В. П. Архетипические прафеномены права. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 63

Вишновецька С. В. Оцінка ділових якостей працівника: правова характеристика та правові проблеми. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
67

Короєд С. О. Історія дуалізму цивільної юрисдикції та тенденції трансформації
господарсько-процесуальної форми захисту прав. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
  
71

Топчій В. В. Порівняльний аналіз національного кримінального законодавства
та законодавства країн Європейського Союзу
щодо злочинів у сфері оподаткування. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
  
 
74

Щербанюк О. В. Самостійність і незалежність судової влади
як умова конституційно-правового прогресу. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
 
79

ПРАВО І ПРОГРЕС: ТЕОРЕТИЧНІ ЗАСАДИ

Андрієвська О. В. Про конституційно-правовий механізм обмеження прав та свобод людини і громадянина в Україні. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
83

Антошкіна В. К. Роль та значення мови права в процесі тлумачення. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 87

Барчук А. О. Надзвичайні закони: причини прийняття та роль
у забезпеченні правового прогресу. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . .
91

Бистрик Г. М. Шведська модель соціальної держави: конституційно-правові витоки. . . . . 95

Богініч О. Л. Політико-правові умови забезпечення правового прогресу
на сучасному етапі розвитку України. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
100

Бондаренко Б. Д. Загальнотеоретичні закономірності
як важливий аспект правового прогресу. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
104

Бондарук Т. І. Цивілізаційний підхід в дослідженнях середньовічної історико-правової реальності. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . 108

Булкат М. С. До питання про співвідношення розвитку інституту судочинства
та наукової доктрини судової влади. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
111

Варданян Л. Г. Евгеника: некоторые вопросы правового регулирования. . . . . . . . . . . . . . . 116

Васецький В. Ю. Становлення державних і правових інституцій в Україні в контексті ідеологічно-правового прогресу на європейському континенті в часи Середньовіччя. . . . . . . . . . . . . . .  . . . . . . . . . . . .  . . . . . . . . . . . .  . . . . . . . . . 120

Вінницький О. О. Проблема висвітлення у сучасній історичній науці ґенези політичної думки та національного визвольного руху України в першій половині ХХ ст. . . . . . 124

Гетьман-
П’ятковська І. А.
Правовий прогрес: від ідеї верховенства права
до її реалізації в юридичній практиці. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . . . .
126

Головчук В. М. Інтерпретація норми права в аспекті основних типів праворозуміння. . . . . 130

Данич О. Ф. Форми та методи здійснення соціальної функції держави:
загальнотеоретичний аспект. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
134

Дідич Т. О. Правоутворення як елемент правового прогресу:
методологічні підходи наукового аналізу. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
140

Євграфова Є. П. Деякі питання розвитку праворозуміння в контексті правового прогресу. . . 144

Ємельяненко К. О. Історичні особливості формування
системи місцевого управління Республіки Казахстан у ХІ–ХХ ст.. . . . . . . . . .
148

Жуган Д. М. Проблеми розуміння права на сучасному етапі трансформації суспільства. . 154

Іванченко О. П. Сучасні тенденції розвитку права та процеси систематизації. . . . . . . . . . . . 157

Йора Д. С. Морально-правова складова категорії «громадянська вихованість». . . . . . . 161

Капишін С. М. Ідеї верховенства права (правозаконності) в умовах сьогодення. . . . . . . . . 166

Клещенко Н. О. Особливості правового механізму уніфікації права. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 169

Костенко О. Б. Неос (νέος) права у світлі евристики божественного. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 173

Котенко М. В. Спосіб тлумачення як самостійна правова категорія: доктринальний аналіз. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 177

Львова О. Л. Спосіб тлумачення як самостійна правова категорія: доктринальний аналіз. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 180

Макаренко Л. О. Культурна ідентичність у сучасному суспільстві. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 187

Макеєва О. М. Правова комунікація як складова прогресивного розвитку суспільства. . . . . 191

Меленко А. В. Право на охорону здоров’я: поняття та особливості. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 194

Мельник А. А. Правова якість закону як аспект правового прогресу. . . . . . . . . . . . . . . . . . 197

Міма І. В. Генезис розуміння сутності релігійно-правових традицій
з позицій філософсько-правової думки. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
200

Мозолюк-
Боднар Л. М.
Взаємозв’язок законності та державної дисципліни
в сучасних умовах розвитку держави: теоретико-правовий аспект. . . . . . .
204

Музика І. В. Концепція універсального права у творчій спадщині вітчизняних соціологів права. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 208

Наставна Г. В. Межі правового впливу як складова правового прогресу
(антрополого-комунікативний аспект). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
211

Николина К. В. Правовий прогрес як форма правового життя суспільства. . . . . . . . . . . . . . 215

Николюк Д. А. Екологічна функція держави: правові форми реалізації. . . . . . . . . . . . . . . . 218

Опольська Н.М. Генезис права на свободу творчості у Стародавньому Римі. . . . . . . . . . . . . . 222

Пильгун Н. В.,
Бузун О. О.
Теоретико-правові аспекти співвідношення права на свободу пересування
та право на вільний вибір місця проживання в Україні. . . . . . . . . . . . . . . . . .
225

Свириденко Г. В. Сутнісні складові механізму формування правомірної поведінки. . . . . . . . . . 229

Сунєгін С. О. Мораль і моральність як складові державно-правового розвитку:
вступ до проблеми. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
233

Тарахонич Т. І. Правова політика як фактор впливу на процес правового регулювання. . . 241

Теремцова Н. В. Проблеми реалізації норм права щодо правомірної поведінки. . . . . . . . . . . 245

Холоднюк С. З. Cоціально-правова цінність людини
в межах природно-правового типу праворозуміння. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
248

Худояр Л. В. Акти державного управління козацької старшини
в системі джерел права Гетьманщини XVII–XVIII ст. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
252

Червінська Н. В. Правовий експеримент як важливий засіб підвищення
ефективності законодавства. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
256

ПРАВО І ПРОГРЕС: ПРАКТИКА ВТІЛЕННЯ ТА РЕАЛІЗАЦІЯ

Антонов В. О. Правовий експеримент як важливий засіб підвищення
ефективності законодавства. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
260

Базов В. П. Доктрина і практика судового нормоконтролю в Україні. . . . . . . . . . . . . . . . 264

Войтенко Т. В. Проблемні питання зміни статі та одностатевого партнерства
за сімейним законодавством України. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
269

Гамбаров Г. Д. Функции норм актов мягкого права в международно-правовом механизме
по борьбе с преступностью в финансовой сфере. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
273

Гончар Д. В. Виконання нотаріусом своїх функцій як спосіб надання правової
допомоги. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . . . . . . . . . .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
276

Гринь О. Д. До питання про змішану протиправність, що зумовлює
кримінальну відповідальність, передбачену ст. 131 КК України. . . . . . . . . . .
279

Грінь А. А. Становлення інституту дискреційних повноважень органів
виконавчої влади як індикатор розвитку правової системи. . . . . . . . . . . . . .
283

Данилюк А. І. Цивільно-правовий захист прав інтелектуальної власності
та його значення для соціального прогресу українського суспільства. . . . .
286

Донченко О. І. Кримінально-правова охорона авторитету органів
місцевого самоврядування у країнах СНД: порівняльно-правовий аналіз. . .
289

Золотухіна О. М. Вдосконалення функціонування нотаріату України
в сучасних умовах правового розвитку. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
292

Костенко О. О. Щодо відповідальності за поширення
суспільно небезпечної дезінформації (дискусійні питання). . . . . . . . . . . . . .
296

Костецька Т. А. Сучасні тенденції розвитку і функціонування ЗМІ як інституту
громадянського суспільства: правові аспекти. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
300

Кот О. О. Принципи здійснення суб’єктивних цивільних прав. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 304

Котенко Т. В. Місцеве самоврядування в аспекті громадянського суспільства:
функціональний рівень. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . . . . . . . . . . . . . . .  . . . . . . 
311

Кохановський В. О. Учасники цивільно-правових відносин у сфері туризму. . . . . . . . . . . . . . . . . 315

Кравчук Т. О. Залучення спеціаліста і допит судового експерта з метою оцінки й роз’яснення експертного висновку. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 319

Купіна Л. Ф.,
Крилова Ю. І.
Поняття, причини та класифікація трудових спорів. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 322

Лоюк І. А. Світові тенденції розвитку процедур ліцензування банків. . . . . . . . . . . . . . . 325

Луцький Р. П. Позитивно-правові засади відбору, призначення та кар’єрного росту судді
як прогресивний елемент забезпечення «якості правосуддя» в Україні. . . .
329

Любченко Я. П. Медіація як альтернативний спосіб вирішення правових спорів. . . . . . . . . . 333

Мироненко В. П. Правові аспекти формування парламентських коаліцій. . . . . . . . . . . . . . . . . 337

Мурчін М. А. Окремі проблеми імплементації норм міжнародного права
у внутрішньодержавне право. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
340

Нерсесян А. І. Баланс інтересів суспільства та власника патенту
при здійсненні прав інтелектуальної власності на живу матерію. . . . . . . . . .
344

Нерсесян А. С. Законодавчі засади кримінального процесуального правопорядку. . . . . . . 347

Омельченко Н. Л. Формування інститутів парламентського права
у світлі модернізації Конституції України. . . . . . .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
350

Рой О. В. Окремі проблеми оскарження правових актів
в судах адміністративної юрисдикці. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
355

Святненко А. П. Право на свободу мирних зібрань в державах-членах Європейського Союзу . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 358

Святоцька В. О. Статус адвоката в Англії, Німеччині, Франції: порівняльне дослідження. . . . 362

Севрюкова І. Ф. Деякі проблемні аспекти здійснення права власності на житло в Україні. . . 365

Селезень П. О. Сучасне розуміння концепції бенефіціарного власника
в міжнародних податкових відносинах: основні виклики . . . . . . . . . . . . . . .
368

Сердюк В. А. Процесуальні гарантії прав людини при включенні відомостей
до Єдиного реєстру досудових розслідувань. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
372

Сімутіна Я. В. Сучасні виклики українського трудового права в контексті
євроінтеграції. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
375

Теремцова О. М. Методологічні засади дослідження поняття злочину,
скоєного медичним або фармацевтичним працівником
при виконанні своїх обов‘язків. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
380

Тернавська В. М. Лобізм як метод формування правової політики держави. . . . . . . . . . . . . . . 382

Тєлькінєна Т. Е. Почесне громадянство міста як маркер нашої європейськості
(Дніпро & Варшава, Краків, Вроцлав, Люблін). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
385

Хопта О. С. Розвиток принципів права та принципів судочинства
як передумова правового прогресу. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
390

Хорт І. В. Конституційно-правове забезпечення діяльності поліції в Україні
у контексті зарубіжного досвіду. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
393

Чанишева А. Р. Допоміжні майнові зобов’язання за цивільним правом України. . . . . . . . . . . 401

Шуляк Д. О. Досконалий правовий простір України
як основа залучення іноземних інвестицій. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
405

Шумило М. М. Процедурно-організаційні правовідносини
щодо припинення пенсійних виплат. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
409

Юхта О. Г. Сутнісні характеристики та застосування Конвенції
про цивільно-правові аспекти міжнародного викрадення дітей. . . . . . . . . .
414

Tsaritelli О. М. International standards in the field of personal rights and freedoms. . . . . . . . 417

СЛОВО МОЛОДИМ

Волинюк О. В. Соціальне середовище як основа формування правомірної поведінки особи. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 421

Дяченко Н. Я. Права людини як сутнісна характеристика демократичного розвитку держави. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 424

Звонков Є. Є. Договір приєднання у цивільному праві України:
теоретичні та практичні питання. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
427

Костенко А. О. Право на доступ до інтернету:
необхідність належного юридичного закріплення. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
429

Одинець О. О. Ідеї Л. Гумпловича та правовий прогрес. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 433

Павлюков І. І. Правові засоби, правова система і правовий прогрес:
взаємодія та взаємозалежність. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
437

Страшинський Б. Р. Теоретико-методологічні аспекти аналізу
функціонального призначення права. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
439

Вітання . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 444


АЛЬМАНАХ ПРАВА. Ціннісно-правові засади сучасних інтеграційних процесів в Україні. – Випуск 6

АЛЬМАНАХ ПРАВА. Ціннісно-правові засади сучасних інтеграційних процесів в Україні. – Випуск 6. – К. : Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України, 2015. – 608 с.

ЗМІСТ

Шемшученко Ю. С. Вступне слово. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11

ДОКТРИНАЛЬНІ ПІДХОДИ ТА ВИМІРИ

Баулін Ю. В. Інтеграційні процеси в Україні та конституційне судочинство . . . . . . . . . . . 12

Сиренко В. Ф. Украина в ловушке либерализма . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16

Скрипнюк О. В. Проблеми забезпечення прав і свобод дітей в умовах збройного конфлікту: нові виклики для україни . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20

Оніщенко Н. М. Співвідношення та узгодженість внутрішньодержавного і міжнародного права: сучасні реалії . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25

Колодій А. М.,
Колодій О. А.
Ціннісно-правові засади інтеграційного процесу в Україні . . . . . . . . . . . . . . . 29

Тихомиров О. Д. Цінність порівняльного правознавства в сучасних умовах інтеграції національних правових систем . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 36

Андрусишин Б. І. Освітнє право як інтеграційний чинник українського суспільства . . . . . . . . . 41

Кулинич П. Ф. Дерегуляція і децентралізація як ціннісні орієнтири розвитку земельного законодавства України на сучасному етапі . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 48

Пархоменко Н. М. Ціннісні виміри інтеграції України в європейський правовий простір . . . . . . . 54

Батанов О. В. Ціннісні засади муніципального права в умовах глобалізації та міждержавної інтеграції . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 60

Бобровник С. В. Подолання протиріч як фактор інтеграції правової системи суспільства . . . . 65

Кохановська О. В. Інтелектуально-правова складова інтеграційних процесів в Україні . . . . . . . 69

Стеценко С. Г. Інтеграційний потенціал виборчої системи в Україні (теоретико-правовий вимір) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 73

Чанишева Г. І. Поняття і значення основних принципів соціального діалогу у сфері праці .  77

Шевченко А. Є. Реалізація правоохоронної функції держави в контексті автотранспортних правовідносин: проблеми і перспективи . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 82

Куян І. А. Народний суверенітет як ціннісна конституційно-правова основа євроінтеграційних прагнень України . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 87

Ладиченко В. В. Право людини на питну воду . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 92

Кондрашихин А. Б. Институт права интеллектуальной собственности в интеграции высшего образования: ценностная основа и роль для города . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 97

Мяловицька Н. А. Правове регулювання місцевого управління в європейських державах . . .  102

Венедіктов С. В. Локальні нормативно-правові акти в сучасних умовах господарювання . . .  106

Короєд С. О. Принцип вини у цивільному праві та його взаємодія з принципом змагальності в цивільному процесі . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 111

Щербанюк О. В. Судове право: пошук концепції . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 115

Коваленко Т. О. Ціннісно-нормативний феномен земельного правопорядку в Україні . . . . . . 119

ТЕОРЕТИЧНІ ЗАСАДИ СУЧАСНИХ ІНТЕГРАЦІЙНИХ ПРОЦЕСІВ В УКРАЇНІ

Антонов В. О. Політична складова системи національної безпеки України: проблеми теорії та практики . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 124

Багряк А. С. Історико-правові умови становлення інституту «вето» в допрезидентський період розвитку української держави . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 129

Богініч О. Л. Природно-правові та позитивістсько-правові аспекти інтеграційних процесів в Україні . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 134

Бондарук Т. І. Джерела права Великого князівства Литовського в контексті правової реальності пізнього середньовіччя . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 139

Васецький В. Ю. Інтеграційні процеси в Україні в контексті юридичної відповідальності держави перед особою щодо забезпечення прав і свобод людини . . . . . . . 143

Головчук В. М. Інтеграційно-функціональний вплив нетипових норм права . . . . . . . . . . . . 148

Гольцова О. Є. Соціальна регуляція: історична ретроспектива . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 152

Гончарук А. П. Детермінація протиправної поведінки як показник ціннісних орієнтацій у суспільстві . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 157

Данич О. Ф. Соціальна функція сучасної держави: основні підходи до розуміння . . . . . . 162

Дідич Т. О. Сучасне правоутворення в умовах інтеграційних процесів в Україні . . . . . . 168

Дупай Я. М. Зарубіжний досвід офіційного оприлюднення нормативно-правових актів: порівняльно-правовий аналіз . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 173

Євграфова Є. П. Держава: правова цінність й інтегративна місія в українському суспільстві . 178

Зільбер Д. О. Категорія «правосвідомість» як загальнолюдська цінність . . . . . . . . . . . . . . 184

Іванова А. Ю. Деякі проблеми законодавчої техніки сучасного українського законотворення . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 188

Ісаєва В. В. Комунікативна складова інтеграційних процесів . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 192

Калганова О. А.,
Кармаліта М. В.
Вплив правової доктрини на ефективність правового регулювання . . . . . . 196

Капишін С. М. Ідеї верховенства права (правозаконності) у творчості філософів Античності . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 201

Карпічков В. О. Правова реальність в аспекті інтеграційної надбудови суспільства . . . . . . . 206

Квятковська Б. І. Аксіологічний вимір судового прецеденту . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 211

Козаченко В. М. Правова ідеологія як засіб інтеграції українського суспільства . . . . . . . . . . . 215

Корольова Ю. В. Джерела права в аспекті правової реальності . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 221

Котенко М. В. Системний спосіб тлумачення в аспекті інтеграції сучасного права . . . . . . . 226

Котенко Т. В. Від становлення місцевого самоврядування в умовах незалежності України до інтеграції суспільства (теоретико-правовий аспект) . . . . . . . . . . . . . . . . 231

Кухтик С. В. Трансформація функції оборони країни під впливом глобалізаційних зрушень (на прикладі України) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11

Кушинська Л. А. Трансформація правових та етичних поглядів у глобалізованому суспільстві . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11

Луцький Р. П. Розвиток позитивного права у сфері інформації крізь призму інтеграційних процесів сучасності . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 246

Львова О. Л. Правова ідеологія як ціннісна складова євроінтеграційних процесів . . . . . . 250

Макаренко Л. О. Правова ідеологія як основа правового життя суспільства . . . . . . . . . . . . . . 257

Макеєва О. М. Правова культура: ціннісний вимір в умовах інтеграційних процесів . . . . . . 261

Міма І. В. Окремі аспекти релігійно-правового традиціоналізму як методологічної основи пізнання національної правової системи . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 265

Москаленко Я. Л. Герменевтичний підхід до застосування європейських стандартів в Україні . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 271

Музика І. В. Принцип народного суверенітету як ціннісно-правова засада інтеграційних процесів в Україні . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 275

Наставна Г. В. Інтегративне праворозуміння: спроба інтеграції існуючого чи самостійний науковий напрям . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 280

Невмержицька Н. О. Уніфікація законодавства як один із критеріїв інтеграційних процесів . . . . 285

Несинова С. В. Аксіологічні засади інституту прав людини у правовій системі . . . . . . . . . . . 289

Окунєв І. С. Правовий статус суб’єкта права як юридична конструкція . . . . . . . . . . . . . . 295

Осядла М. В. Ціннісний вимір свободи у праві . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 301

Очколяс Д. В. Об’єкт і предмет загальнотеоретичної науки: основні аспекти взаємодії . . 306

Перепелюк А. М. Ціннісно-правові засади правозастосовної діяльності . . . . . . . . . . . . . . . . . . 310

Пуховська А. С. Права людини в аспекті інтеграції суспільства і держави: історія та сучасність . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 315

Романюк Є. О. Позитивна юридична відповідальність як критерій морального рівня . . . . . 319

Свириденко Г. В. Правомірна поведінка як цінність у громадянському суспільстві . . . . . . . . . . 324

Свиридюк Н. П. Законність в управлінні економікою: ціннісний аспект . . . . . . . . . . . . . . . . . 329

Старостюк А. В.,
Шевченко Д. А.
Ціннісний вимір позитивного права . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 333

Сунєгін С. О. До питання про необхідність визначення основних моральних засад державно-правового розвитку . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 338

Тарахонич Т. І. Правове регулювання у процесі модернізації українського суспільства: ціннісні аспекти . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 346

Товпеко Я. К. Принцип недискримінації у контексті загальноєвропейських інтеграційних процесів і прав людини . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 352

Федоркін Д. В. Комунікаційна функція держави: теоретико-правовий аналіз . . . . . . . . . . . 356

Худояр Л. В. Деінтеграційні процеси в українському праві часів української національної революції 1648–1676 рр. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 363

Червінська Н. В. Ефективність законодавства та захист прав людини у контексті європейських цінностей . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 367

Чорна І. В. Ціннісно-правові аспекти конкретизації нормативно-правових актів . . . . . . 372

Чумак В. Г. Судовий прецедент в Україні: шлях вдосконалення правової системи на підставі позитивного досвіду європейських країн . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 377

Юхта О. Г. Співвідношення і взаємозв’язок категорій «права дитини» та «гідність дитини»: сучасні ціннісні виміри . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 381

ПРАКТИЧНІ АСПЕКТИ ІНТЕГРАЦІЙНИХ ПРОЦЕСІВ: ОСОБЛИВОСТІ ВПРОВАДЖЕННЯ

Андрусенко О. М. Право на доменне ім’я: проблеми розуміння і реалізації . . . . . . . . . . . . . . . . 387

Антошкіна В. К. Тлумачення цивільно-правових норм: поняття, особливості, передумови . . 390

Базов В. П. Питання єдності судової практики в контексті європейського досвіду . . . . . 395

Бусуйок Д. В. Правове регулювання моніторингу сільських територій . . . . . . . . . . . . . . . . 402

Васильєв С. В. Право на судовий захист осіб, які перебувають у зоні антитерористичної операції . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 406

Гаращенко Л. П. Реформування трудового законодавства україни в контексті євроінтеграції . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 411

Георгієвський Ю. В. Проблема співрозмірності повноважень і функцій у визначенні компетенції органів державної виконавчої влади та органів місцевого самоврядування  416

Грінь А. А. Ціннісні засади здійснення дискреційних повноважень органами виконавчої влади . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 420

Дерець В. А. Види відносин органів виконавчої влади з громадянами та інститутами громадянського суспільства . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 424

Зіноватна І. В. Проблемні питання правового регулювання зміни умов трудового договору . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 429

Ізарова І. О. Розвиток і значення європейського цивільного процесу в умовах інтеграції України до Європейського Союзу . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 434

Калашнікова О. О. Збереження банківської таємниці як умова договору банківського рахунку . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 438

Кисіль Л. Є. Охоронні адміністративно-правові відносини як форма реалізації застосування органами публічної адміністрації заходів адміністративного примусу до громадян . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 443

Козлюк Л. Г. Про окремі аспекти протидії корупційній злочинності у сфері охорони довкілля . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 447

Костенко І. В. Є вропейські традиції та сучасний стан системи наукової титулатури в Україні . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 453

Краснов Є. В. Особливості застосування п. 5 ч. 1 ст. 41 кодексу законів про працю України при звільненні посадових осіб органів державної влади . . . . . . . . . 457

Лисенко М. О. Принципи правотворчої діяльності органів виконавчої влади . . . . . . . . . . . 462

Мельничук О. І.,
Савчук К. О.
Ренесанс постійної палати третейського суду як ефективного юридичного механізму вирішення міжнародних спорів . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 466

Муравська М. Л. Принцип «від загального до часткового» у земельно-кадастрових правовідносинах України . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 474

Нерсесян А. С. Право на судовий захист у кримінальному провадженні: ціннісні аспекти . . 478

Николюк Д. А. Феноменологічні аспекти правових форм реалізації екологічної функції держави . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 483

Панасюк О. Т. Телеологічний аспект вчення про функції трудового права . . . . . . . . . . . . . 488

Пряміцин В. Ю. Забезпечення якості вищої освіти як головний принцип права на вищу освіту . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 492

Росік Т. В. Судова практика судів загальної юрисдикції та її роль у правотворчості в сучасних умовах інтеграційних процесів України . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 497

Селіванов О. А. Конституціоналізація адміністративного права: від теорії до практики . . . . 501

Семчик О. О. Принцип періодичності у бюджетному праві України в контексті інтеграційних процесів . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 505

Сімутіна Я. В. Механізм правового регулювання трудових відносин: теоретичні аспекти ефективності . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 509

Спіцина Г. О. Теоретичні напрями імплементації трудоправових норм Європейського Союзу в законодавство про працю України . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 516

Талах А. М. Правове забезпечення фіскальної політики держави в контексті сучасних інтеграційних процесів . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 521

Ткачук А. С. Адвокатура Німеччини та України: порівняльно-правовий аспект . . . . . . . . 527

Філевський Р. М. Деякі проблеми подолання колізій у законодавстві, що регламентує податкове адміністрування в Україні . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 533

Хорт І. В. Основні підходи до децентралізації та субсидіарності в Європейському Союзі: досвід для України . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 538

Храпач С. В. До питання щодо цивільно-правової відповідальності у сфері здійснення космічної діяльності . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 543

Чан Т. В. Органы управления туризмом во Вьетнаме и пути их совершенствования . 546

Чанишева А. Р. Елементи змісту зобов’язальних відносин . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 551

Штефан В. С. Децентралізація влади як передумова реформування адміністративно-територіального устрою України . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 557

Шумило М. М. Рішення Європейського суду з прав людини у сфері пенсійного забезпечення як елемент правової інтеграції України до Європейського Союзу . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 561

Юшко А. М. Атестація як спосіб оцінки кваліфікації працівника: деякі проблеми правового регулювання . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 567

СЛОВО МОЛОДИМ

Бондаренко Б. Д. Закономірності як засіб інтеграції поглядів на предмет загальнотеоретичної науки . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 572

Гольцов І. С. Порівняльно-правовий аналіз гендерного забезпечення у правових системах сучасності: інтегративний аспект . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 577

Звонков Є. Є. Категорії «правове регулювання» та «правовий вплив»: ціннісний прояв . 581

Макаренко І. І. Юридичні факти: деякі аспекти розгляду . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 586

Матат А. В. Співвідношення страйку та локауту в умовах інтеграційних змін трудового законодавства України . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 590

Павлюков І. І. Засоби правового впливу та правового регулювання: співвідношення в умовах інтеграційних процесів . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 596

Санченко Д. Є. Приватноправова формація громадянського суспільства (питання генези) . 600

 

Найкращі афоризми. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 606

Вітання. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 607


АЛЬМАНАХ ПРАВА. Правовий світогляд: людина і право

АЛЬМАНАХ ПРАВА. Правовий світогляд: людина і право. – Випуск 5. – К. : Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України, 2014. – 608 с.

ЗМІСТ

Шемшученко Ю. С. Вступне слово. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10

ДОКТРИНАЛЬНІ ПІДХОДИ ТА ВИМІРИ

Нагребельний В. П. Концептуальні засади вдосконалення організаційного
та правового забезпечення державного управління в Україні
на сучасному етапі. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
11

Оніщенко Н. М. Баланс держави та громадянського суспільства
в контексті правового світогляду. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
19

Кресіна І. О. Толерантність як засаднича характеристика правового світогляду. . . . . . . . 24

Кулинич П. Ф. Проблема відчуження громадянина від землі у сільській
місцевості України та шляхи її вирішення: правові аспекти. . . . . . . . . . . . . . .
32

Пархоменко Н. М. Революційна правосвідомість і правопорядок в умовах
сучасних перетворень. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
38

Бобровник С. В. Людський вимір в аспекті дослідження компромісу
і конфлікту в праві. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
44

Іншин М. І. Поняття та сутність охоронних трудових правовідносин. . . . . . . . . . . . . . . . . 49

Олефір В. І. Проблема визначення предмета судової діяльності
та судового захисту у справах адміністративної юрисдикції
про примусове видворення іноземців. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
54

Мяловицька Н. А. Сучасні проблеми регіоналізації в європейських країнах. . . . . . . . . . . . . . . . 58

Чанишева Г. І.,
Чанишев Р. І.
Суб’єкти права на ведення переговорів
і укладення колективних договорів, угод. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
64

Кондрашихін А. Б. Зберігання прав інтелектуальної власності виробників
авторського продукту кафедри у вищому навчальному закладі. . . . . . . . . . .
70

Плавич В. П. Проблеми пізнання права, його парадигмальні позиції
і світоглядні функції. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
75

Рябченко О. П. До питання конституційних засад народовладдя в Україні. . . . . . . . . . . . . . . 82

Шевченко А. Є.,
Туренко О. С.
Розподіл влад і повноважень у Середньовіччі:
європейське підґрунтя принципу верховенства права
і людської гідності. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
87

ТЕОРЕТИЧНІ ЗАСАДИ РОЗВИТКУ ПРАВОВОГО СВІТОГЛЯДУ: СУЧАСНІ ВИКЛИКИ

Антонов В. О. Забезпечення безпеки людини як важлива складова
у розбудові Української держави в контексті сучасних реалій. . . . . . . . . . . .
93

Богініч О. Л. Міфологеми правової свідомості та реалії правового життя:
досвід України. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
96

Бойко Т. О. Політико-правові погляди Д. Донцова: право на самовизначення
нації у міжнародно-правовому аспекті. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
101

Бондарук Т. І. Відчуття права в процесі правоутворення. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 107

Бондарук В. О. Освітньо-правова концепція Яна Замойського. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 112

Васецький В. Ю. Проблематика правової рівності в період Античності. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 117

Вергелес Д. Є. Вплив кодифікації законодавства на правовий світогляд людини. . . . . . . . . 121

Волкова О. М. Громадянське суспільство та права особи
в умовах євроінтеграційних процесів. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
125

Гембарська М. М. Законність як критерій правового життя суспільства. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 130

Гетьман-П’ятковська І. А. Право і мораль як засадничий світогляд
для майбутнього України. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
136

Гольцова О. Є. Нетипові соціальні регулятори в контексті удосконалення
теорії та практики правового регулювання. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
142

Губар К. А. Проблеми правового світогляду в філософських курсах
професорів Київської духовної академії. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
147

Данич О. Ф. Соціальна функція держави в контексті забезпечення прав,
свобод і законних інтересів людини. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
152

Денисюк М. В. Поняття, сутність та природа інститутів
громадянського суспільства. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
158

Дідич Т. О. Ціннісний вимір правоутворення
у сучасному правовому світогляді. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
165

Дупай Я. М. Офіційне оприлюднення нормативно-правових актів
органів місцевого самоврядування: питання теорії та практики. . . . . . . . . .
170

Зінченко О. В. Юридична конструкція: правовий феномен
та комунікаційний засіб правового середовища. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
175

Іванова А. Ю. Правовий світогляд у контексті класичних і сучасних поглядів
на політику права. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
180

Кабанець О. С. Громадянська культура як чинник демократизації суспільства. . . . . . . . . . . 184

Капишін С. М. Проблеми правозаконності: захист прав і свобод людини. . . . . . . . . . . . . . . 189

Корольова Ю. В. Сприйняття формального вираження джерел права
у радянській та пострадянській юридичній науці. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
196

Котенко О. А. Взаємозв’язок права і політики в контексті сучасних
демократичних перетворень. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
201

Кухтик С. В. Глобалізація як ефективний механізм захисту інтересів
держави на міжнародному рівні. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
208

Куціпак О. В. Світогляд як складова правового життя
сучасного суспільства. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
212

Лебедєва О. В. Розвиток природно-правової теорії як наслідок
формування правового світогляду. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
218

Луцький Р. П. Система координат «людина – позитивне право (закон)». . . . . . . . . . . . . . 223

Львова О. Л. Людина як найвища соціальна цінність
(через призму християнського світогляду та реальності). . . . . . . . . . . . . . . .
227

Макаренко Л. О. Світоглядні засади правової культури. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 233

Макеєва О. М. Роль засобів масової інформації у формуванні правового
світогляду та правової культури суспільства. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
238

Малюк О. М. Правова ідеологія: сутнісні ознаки та підходи до вивчення. . . . . . . . . . . . . . 243

Мельник А. А. Властивості, принципи та стандарти як складові якості закону. . . . . . . . . . . 247

Минькович-
Слободяник О. В.
Громадянськість як важлива складова правової культури. . . . . . . . . . . . . . . 252

Міма І. В. Моделі та типи правового регулювання релігійних відносин:
загальнотеоретичний аспект. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
258

Москаленко Я. Л. Герменевтика як світоглядна засада тлумачення права. . . . . . . . . . . . . . . . 263

Музика І. В. Генезис правового світогляду в умовах трансформації
моральності: історія та перспективи. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
269

Мушак Н. Б. Правові засади імміграційної політики
Європейського Союзу. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
276

Невмержицька Н. О. Вплив систематизації на уніфікацію законодавства:
теоретичне обґрунтування. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
281

Николина К. В. Правовий світогляд: наукові підходи до сприйняття. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 286

Окунєв І. С. Теоретико-правові підходи до визначення поняття
правового статусу суб’єкта права. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
291

Осядла М. В. Свобода як основа правосвідомості:
історичний досвід та сьогодення. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
298

Перепелюк А. М. Професійна правосвідомість як важливий фактор
ефективності правозастосування. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
303

Пуховська А. С. Правова рівність у контексті правового світогляду
та прав людини. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
308

Романюк Є. О. Авторитет і примусовість права як джерела дотримання
його обов’язковості. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
313

Ромінський Є. В. «Закон», «статут» та «правда»: щодо деяких аспектів
правового світогляду населення Київської Русі. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
318

Росік Т. В. Функціональне призначення судової практики:
світоглядно-правовий вимір. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
323

Стрєльцова О. В. Правова легітимація як основа взаємодії держави
і громадянського суспільства. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
328

Сунєгін С. О. Моральні засади правовідносин: вступ до проблеми. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 333

Тарабукін О. Ю. Соціальний вплив права як фактор становлення
правових переконань особи. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
340

Тарахонич Т. І. Правосвідомість та її місце в механізмі правового впливу. . . . . . . . . . . . . . . . 344

Тєлькінєна Т. Е. Кореляція правосвідомості дворян та їх ролі
у відносинах лобіювання прав підданих у Російській імперії
(друга половина ХІХ – початок ХХ ст.). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
349

Томкіна О. О. Філософсько-світоглядні засади ідеї доброчесності державної
влади у поглядах мислителів Давньої Греції. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
355

Худояр Л. В. Принцип правової рівності у нормах Статуту Великого
князівства Литовського 1588 р. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
361

Чумак В. Г. Внедрение судебного прецедента
в систему источников права в Украине. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
366

ПРАВОВИЙ СВІТОГЛЯД: ВИМОГИ ПРАКТИКИ

Антошкіна В. К. Принципи тлумачення у сфері цивільного права. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 370

Балобанова Д. О. Співвідношення прогресу та регресу з наступністю
у кримінальному праві. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
376

Білик О. О. Необхідність фактичного роздільного проживання
при встановленні режиму окремого проживання подружжя. . . . . . . . . . . . .
380

Бусол О. Ю. Протидія корупції органами виконавчої влади в Україні
(на прикладі обласних державних адміністрацій). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
385

Бусуйок Д. В. Правове регулювання управлінських і сервісних
відносин у сфері використання та охорони земель –
актуальні напрями удосконалення правового
регулювання земельних відносин. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
389

Грачова В. В. Класифікація універсальних антитерористичних
договорів. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
393

Досінчук К. Ф. Організація нотаріату в Україні. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 399

Жидецька В. В. Забезпечення однотипності нормотворчої діяльності міністерств. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 404

Жидецька К. В. Про окремі аспекти участі громадськості у забезпеченні
дієвого громадського контролю за діяльністю
публічної адміністрації. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
409

Зільбер Д. О. Правова освіта: стан та завдання. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 415

Єрьоменко Г. В.,
Простибоженко Т. В.
До питання про доцільність запровадження
 екстраординарної набувальної давності
у законодавстві України. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
420

Ігнатенко О. П. Історичне становлення держави і права у сфері
благоустрою населених пунктів України. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
426

Каракаш І. І. Співвідношення буденного і соціального розуміння власності. . . . . . . . . . . . 431

Карманюк О. П. Конституційні обов’язки держави: деякі аспекти розгляду. . . . . . . . . . . . . . 437

Козлюк Л. Г. Визначення криміногенних факторів службових
екологічних злочинів із позиції соціально-натуралістичного
світогляду. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
443

Короєд С. О. Вирішення справи та захист прав – основні критерії
оцінки ефективності цивільного судочинства. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
447

Котенко М. В. Системне тлумачення у діяльності судів загальної юрисдикції. . . . . . . . . . . . 453

Котенко Т. В. Місцеве самоврядування в аспекті функціонального
призначення (науково-пізнавальний рівень). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
458

Лагутіна І. В. Компенсація моральної шкоди як спосіб захисту
особистих немайнових трудових прав працівників. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
463

Латишева В. В. Поняття та види соціальної інфраструктури села:
загальна характеристика правового регулювання. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
469

Макаренко А. С. Угоди про примирення та їхня роль у формалізації
призначення покарання. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
474

Маланчук Т. В. Проблеми маркування органічної
сільськогосподарської продукції. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
479

Мартиненко О. О. Поняття судової правотворчості в контексті її
характерних ознак. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
484

Наулік Н. С. Особливості організації прокурорського нагляду
за додержанням і застосуванням законів про передачу
в оренду комунального майна. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
489

Пашков С. М. Правовий статус саморегулівних організацій оцінювачів:
проблемні питання. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
495

Семчик О. О. Ціннісні категорії у фінансовому праві України. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 500

Сімутіна Я. В. Взаємозв’язок юридичних фактів та правових норм
у трудовому праві. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
507

Стовпець О. В. Проблеми охорони авторського права
в інформаційному суспільстві. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
512

Столбовий В. М.,
Іващенко В. О.
Особливості організації і проведення негласних слідчих
 (розшукових) дій відповідно до Кримінального
процесуального кодексу України. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
518

Тихонова О. В. Кримінально-правова охорона фінансової безпеки держави:
особливості визначення. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
523

Ткачук А. С. Формування та значення деонтологічної
правосвідомості адвоката. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
529

Устименко В. В. Функціонування базових прокуратур у системі підвищення
кваліфікації прокурорсько-слідчих працівників. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
534

Хомич В. В. Доктринальні підходи до розуміння зловживання
суб’єктивним цивільним правом. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
539

Чанишева А. Р. Динаміка цивільного зобов’язання. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 544

Шаповал В. Д. Конституційні гарантії прав і свобод людини
і громадянина в Україні та їх вплив на європейську інтеграцію. . . . . . . . . . .
550

Шумило М. М. Темпоральні межі правовідносин у пенсійному забезпеченні. . . . . . . . . . . . . 555

Щербанюк О. В. Конституційний світогляд як основа
ідентифікації української нації. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
560

СЛОВО МОЛОДИМ

Головчук В. М. Норма права: наукові погляди на поняття і структуру. . . . . . . . . . . . . . . . . . 565

Гольцов І. С. Гендерний світогляд: актуалізація ґендерної проблематики
на сучасному етапі становлення світової демократії. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
570

Дудник Р. М. Зародження ідеї верховенства права у працях
американських конституціоналістів XVII–XVIII ст. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
574

Киця О. С. Правова природа та поняття юридичної техніки
актів судового тлумачення. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
582

Матат А. В. Діяльність засобів масової інформації як чинник
формування правового світогляду людини. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
588

Санченко Д. Є. Охорона здоров’я в Україні через фокус права:
антропоцентричний аспект. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
593

КАЛЕНДАР ЮРИДИЧНИХ ПОДІЙ

Інституту держави і права ім. В. М. Корецького НАН України — 65!. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 599

Актуальні проблеми розвитку конституційного права України. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 601

 

Найкращі афоризми. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 603

Вітання. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 604


АЛЬМАНАХ ПРАВА. Свобода, рівність та гідність особи в правовій теорії та юридичній практиці

АЛЬМАНАХ ПРАВА. Свобода, рівність та гідність особи в правовій теорії та юридичній практиці. - Випуск 4. - К.: Ін-т держави і права ім. В. М. Корецького НАН України, 2013. - 464 с.

ЗМІСТ

Шемшученко Ю. С. Вступне слово . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10

ДОКТРИНАЛЬНІ ПІДХОДИ ТА ВИМІРИ

Скрипнюк О. В. Правовий статус людини і громадянина в Україні:
проблеми конституційної модернізації на сучасному етапі . . . . . . . . . . . . . . .
12

Горбатенко В. П. Політико-правові детермінанти осмислення справедливості
в умовах сучасної динаміки соціальних змін . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
18

Нагребельний В. П. Проблеми реалізації конституційного права громадян
на підприємницьку діяльність. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
21

Оніщенко Н. М. Свобода, рівність, гідність особи як критерії (чинники)
законодавчого прогресу. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
25

Теплюк М. О. Питання рівності прав особи та законодавча діяльність парламенту. . . . . . . 29

Петьовка В. В. Конституційне значення реалізації прав громадян
засобами інституту адміністративної послуги. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
33

Костенко О. М.
Костенко О. О.
Небезпечна свобода: про феномен зловживання свободою. . . . . . . . . . . . . 36

Андрійко О. Ф.
Кисіль Л. Є.
Права і свободи громадян як суб’єктів
 адміністративних правовідносин. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
40

Пархоменко Н. М. Розвиток принципів Конституції України
у актах Конституційного Суду України. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
45

Батанов О. В. Сучасний муніципалізм та деякі питання становлення
муніципальних прав особи в Україні. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
49

Іншин М. І. Щодо рівності трудових прав працівників у сучасних умовах. . . . . . . . . . . . . 53

Ковальський В. С. Гідність особи: проблеми правової охорони та захисту. . . . . . . . . . . . . . . . . . 56

Мяловицька Н. А. Особливості правового захисту прав національних меншин
в європейських державах. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
59

Плавич В. П. Ціннісні орієнтири у правотворчій діяльності та її особливості
в умовах трансформації суспільства. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
62

Стеценко С. Г. Рівність як основоположний принцип соціальної держави. . . . . . . . . . . . . . . 66

Шевченко А. Є.
Туренко О. С.
Поняття свободи та захист її індивідуальних меж
у середньовічному місті. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
69

Бобровник С. В. Конфлікт і компроміс у процесі використання прав
на інформацію та свободу слова. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
73

Зінченко В. В. «Право народу» в конституційному законодавстві США та його
міжнародне значення для системи прав людини і демократії. . . . . . . . . . . . .
78

Антонов В. О. Пріоритет прав і свобод людини та громадянина як один із
основних принципів забезпечення національної безпеки України. . . . . . . . .
86

ТЕОРЕТИКО-ПРАВОВІ ПИТАННЯ СВОБОДИ, РІВНОСТІ ТА ГІДНОСТІ ОСОБИ

Аземша І. Б. Свобода як передумова відповідальності. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 89

Бакаєв Д. С. Проблема зловживання правом як наслідок судового розсуду. . . . . . . . . . . . 93

Бакалінська О. О. Морально-етична природа добросовісності в цивільному праві. . . . . . . . . . . 96

Барабаш Н. П. Загальна характеристика структурних елементів договору
про використання земельної ділянки для проведення
розвідувальних робіт. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
101

Білоскурська О. В. Свобода як передумова відповідальності. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 106

Богініч О. Л. Свобода, рівність та гідність особи в сучасній Україні:
питання теорії та практика реалізації. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
110

Бондарук Т. І. Принцип рівності як правоутворюючий фактор
у Великому князівстві Литовському
(за Литовськими Статутами). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
114

Васецький В. Ю. Права людини як об’єднуючий фактор правових систем світу. . . . . . . . . . . 118

Вергелес Д. Є. Значення кодифікації законодавства для реалізації прав особи. . . . . . . . . . 121

Гетьман-
П’ятковська І. А.
Свобода, рівність та гідність особи:
аспекти правової теорії та юридичної практики. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
125

Гольцова О. Є. Нетипові соціальні регулятори в контексті демократичних
постулатів сьогодення: від теорії до практики. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
130

Гончарук А. П. Правова поведінка особи: наукові підходи до визначення
в сучасних зарубіжних дослідженнях. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
135

Гордимов А. В. Збільшення в сучасних умовах ролі доктринальних джерел права
в романо-германській та англосаксонській правових системах. . . . . . . . . . .
140

Данич О. Ф. Зміст загальносоціальної функції держави на сучасному етапі. . . . . . . . . . . 143

Денисюк М. В. Особливості взаємодії інститутів
громадянського суспільства та інститутів правової держави:
теоретичні і практичні аспекти. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
146

Дідич Т. О. Зловживання правотворчою діяльністю
як теоретико-правовий феномен. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
150

Дупай Я. М. Деякі аспекти оприлюднення нормативно-правових актів. . . . . . . . . . . . . . . 154

Жуков Є. В. Трансформації аксіологічного змісту права в новітню добу:
гуманістичний та ліберальний аспекти. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
158

Захаркевич Т. С. Соціально-правова природа правомірної поведінки. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 162

Зелена І. В. Особливості юридичної відповідальності в приватному праві. . . . . . . . . . . . 166

Ісаєва В. В. Гендерна рівність у праві України: сучасний погляд. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 170

Кабанець О. С. Правовий механізм функціонування демократії в Україні. . . . . . . . . . . . . . . . 175

Калетник О. М. Право та мораль як складові духовної культури суспільства
(право, мораль, гідність, справедливість, честь). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
180

Карпічков В. О. Свобода, рівність і справедливість як суспільно-правова реальність. . . . . . . 184

Костенко О. Б. Свобода як евристичний принцип права. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 188

Кудін С. В. Порівняльно-історичні дослідження розвитку
прав людини у працях М. Д. Іванишева. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
192

Лебедєва О. В. Сучасні погляди на державу та людину. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 196

Лисюк І. І. Місце та значення соціальних норм у сучасному суспільстві. . . . . . . . . . . . . . 200

Луцький Р. П. Формальна рівність як формула, що виражає
справедливість позитивного права. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
203

Львова О. Л. Гендерна рівність: перспективи та загрози. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 206

Макаренко Л. О. Правова культура як прояв духовної культури людства. . . . . . . . . . . . . . . . . 212

Мельничук О. Ф. Право людини на освіту: від природного
до інтегративного праворозуміння. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
217

Міма І. В. Релігійні норми як змістовна форма прояву правової традиції. . . . . . . . . . . . 221

Москаленко Я. Л. Природа і роль юридичної герменевтики. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 226

Музика І. В. Свобода і номос права: проблема співвідношення
у сучасній доктрині лібералізму. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
230

Невмержицька Н. О. Роль процесу уніфікації у національному законодавстві. . . . . . . . . . . . . . . . 234

Опольська Н. М. Концепція свободи творчості у поглядах мислителів
Стародавнього світу. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
237

Осядла М. В. Свобода як основа демократичного суспільства
(теоретико-правовий аспект). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
241

Панчишин А. В. Принципи соціальної держави як засіб гарантування
прав і свобод людини. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
245

Пендяга А. Л. Правовые пропасти. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 249

Плавич С. В. Усвідомлення права як відображення свободи, рівності та
гідності особи в правовій теорії та юридичній практиці. . . . . . . . . . . . . . . . .
252

Прокопчук І. І. Конфлікт цінностей «свобода» / «рівність» в умовах
демократичного транзиту: актуалізація
політико-правової спадщини Алексіса де Токвіля. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
257

Пустовіт Ж. М.
Юрковська Л. Г.
Теоретико-правова характеристика
нормопроектування. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
262

Романюк Є. О. Рівність та пропорційність у праві. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 267

Ромінський Є. В. Категорія рівність у праві та судочинстві
давньої Русі княжої доби. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
271

Старицька О. О. Методологічні засади здійснення захисту
прав споживачів в Україні. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
275

Стрєльцова О. В. Принцип рівності як загальний принцип
права Європейського Союзу. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
279

Ступак А. Л. Поняття та ознаки правового порядку. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 283

Сунєгін С. О. Моральні критерії обмеження прав і свобод
людини та громадянина: вступ до розгляду питання. . . . . . . . . . . . . . . . . . .
288

Тарахонич Т. І. Принципи правового регулювання: доктринальні підходи. . . . . . . . . . . . . . 292

Тарабукін О. Ю. Мотиваційна форма соціально-правового впливу. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 296

Терзі О. С.
Одинокова А. С.
Вплив ідеї політичної свободи на розбудову Української державності
(теоретико-історична концепція М. Драгоманова). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
300

Ткачук А. С. Значення та роль правосвідомості
в контексті удосконалення інституту правотворчості. . . . . . . . . . . . . . . . . . .
304
Худояр Л. В. Принцип рівності у пам’ятці права — «Права,
за якими судиться малоросійський народ» (1743 р.). . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
308
Шаганенко В. П. Предмет та метод правового регулювання як критерії
побудови системи права. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
312
Шитий С. І. Механізм реалізації морально-правової відповідальності вчителя
в системі освіти Української Народної Республіки. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
316

Шурдук Р. В. Деякі методологічні особливості
теоретико-правового дослідження прав людини. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
319

Юркевич Х. І. Вільний представницький мандат: теоретико-правовий аспект. . . . . . . . . . 323

Ягунов Д. В. Моральні аспекти пенальності Постмодерну. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 327

СВОБОДА, РІВНІСТЬ ТА ГІДНІСТЬ ОСОБИ: ПРАКТИКО-ПРИКЛАДНІ АСПЕКТИ

Варгола Є. Ю. Військові злочини в контексті міжнародного права
та кримінального права України. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
331

Васильєв С. В. Роз’яснення Вищого спеціалізованого суду України —
джерело цивільного процесуального права. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
335

Євграфова Є. П. Переосмислення відношення до права —
вимога сучасного розвитку правової науки і практики. . . . . . . . . . . . . . . . . .
339

Іваненко О. В. Актуальні питання забезпечення справедливості
у сфері здійснення правосуддя. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
344

Капишін С. М. Проблеми правозаконності та захист прав і свобод людини. . . . . . . . . . . . . 348

Козлюк Л. Г. Основні елементи структури особистості злочинця,
що вчинив статевий злочин щодо неповнолітнього. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
353

Кондрашихін А. Б. Облік прав інтелектуальної власності
викладачів кафедри у вищому навчальному закладі. . . . . . . . . . . . . . . . . . .
357

Курилюк Ю. Б. Прикордонник як суб’єкт злочинного порушення
правил несення прикордонної служби. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
361

Лабунська А. В. Реалізація окремих принципів міжнародного
економічного права держав у правовідносинах
з Міжнародним Валютним Фондом. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
365

Макеєва О. М. Цінність правової культури журналістів
у забезпеченні свободи слова та права на інформацію. . . . . . . . . . . . . . . . .
370

Муравська М. Л. Створення та використання штучних водних об’єктів у контексті
конституційних принципів свободи, рівності та гідності. . . . . . . . . . . . . . . . .
374

Нагуш О. М. Захист приватноправових інтересів та застереження
про публічний порядок у міжнародному приватному праві. . . . . . . . . . . . . .
378

Нерсесян А. С. Адвокатський запит як спосіб забезпечення процесуальної
рівності учасників кримінального судочинства. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
381

Нигреева А. А. Гуманитарная интервенция в контексте защиты
прав и свобод человека. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
385

Ольхова А. В. Міжнародно-правове регулювання участі дитини
в збройному конфлікті у складі збройних сил
держави-сторони конфлікту. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
389

Пашков С. М. Оціночна і експертна діяльність: порівняльно-правові аспекти. . . . . . . . . . . 393

Простибоженко Т. В. Досвід правового регулювання набувальної давності
у німецькому міському праві, що діяло
на українських землях. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
397

Свиридюк Н. П. Рішення Європейського суду з прав людини
як гарантія реалізації ідеалів рівності та свободи. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
401

Шульц О. А. Особливості реалізації деяких конституційних прав дитини в Україні. . . . . . 404

Щербанюк О. В. Проблема гарантій досягнення вищої мети
народного суверенітету у правах і свободах людини. . . . . . . . . . . . . . . . . .
408

СЛОВО МОЛОДИМ

Андрусенко О. М. Проблема незаконної трансплантації
органів та тканин у контексті становлення
четвертого покоління прав людини. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
412

Вінницький О. О. Політична програма та ідеологія
політичної партії України «Свобода»:
філософсько- та теоретико-правовий аналіз. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
414

Головчук В. М. Мета та функції правового впливу
як засобу гарантування прав і свобод особи. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
418

Гольцов І. С. Визначення гендерної рівності:
доктринальний та практичний погляди. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
423

Звонков Є. Є. Проблеми юридичної відповідальності
у трудовому праві України: захист прав, свобод
та законних інтересів працівників. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
426

Іванова А. А. Проблеми визначення принципу рівності
в правовій теорії та юридичній практиці. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
429

Матат А. В. Соціально-правова держава як фундаментальна умова
в механізмі забезпечення прав людини в Україні. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
432

Матущак М. Р. Дослідження поняття праворозуміння
в сучасній юридичній науці. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
436

Павлюков І. І. Роль правових засобів у забезпечені
свободи, рівності та гідності особи. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
440

Санченко Д. Є. Містобудування в Україні як системоутворююча складова
основоположних прав і свобод людини. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
443

Сурмак В. В. Організаційно-правові засади розвитку нормотворчого процесу
в контексті української доктрини прав людини. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
446

Сус М. С. Забезпечення принципу рівності конституційних прав
і свобод людини та громадянина в процесі правореалізації. . . . . . . . . . . . .
450

Тучіна О. М. Міжнародні стандарти в галузі прав людини. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 453

Юсіфова М. О. кизи Гідність особи в правовій теорії. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 456

Календар юридичних подій . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 459

Найкращі афоризми . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 461

Вітання . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 462


АЛЬМАНАХ ПРАВА.  Основоположні  принципи  права  як  його  ціннісні  виміри.  Науково-практичний юридичний  журнал.  Випуск  3.  -  К.:  Інститут  держави  і  права  ім.  В.М.  Корецького  НАН  України, 2012. - 492 с.

ЗМІСТ

Шемшученко Ю. С. Вступне слово  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10

ПРИНЦИПИ ПРАВА: ДОКТРИНАЛЬНІ ПІДХОДИ ТА ВИМІРИ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13

Оніщенко Н. М. Принцип законності: наукові реалії сьогодення  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13

Селіванов А. О. Від правової до конституційної держави:
шлях теорії та практики еволюційних змін. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
19

Зайчук О. В. Принципи права в контексті розвитку загальної теорії
держави і права. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
21

Шевченко Я. М. Ціннісні виміри права як феномена, регулюючого поведінку людини  . . . . . . 28

Семчик В. І. Принципи кооперативного права. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30

Пархоменко Н. М. Конституційна законність як мета, вимога та правовий режим:
теоретичні аспекти. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
36

Колодій А. М. Принципи права: генеза, поняття, класифікація
та реалізація . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
40

Гусарєв С. Д. Гуманізм як основоположна ідея сучасного правового
світогляду. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
44

Тихомиров О. Д. Принципи права в компаративістському контексті . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 49

Ковальський В. С. Функції права: ціннісний та сутнісний виміри. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 54

Шевченко А. Є.,
Туренко О. С.
«Покарання» та «намір» в канонічному праві: сподівання
П’єра Абеляра . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
59

Стеценко С. Г. Основоположні принципи соціальної держави . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 63

Лощихін О. М. Конституція України та принципи соціальної держави  . . . . . . . . . . . . . . . . . 67

Андрійко О. Ф.,
Нагребельний В. П.,
Кисіль Л. Є.,
Педько Ю. С.,
Дерець В. А.,
Пухтецька А. А.,
Кірмач А. В.
Принцип верховенства права: проблеми тлумачення
та застосування в адміністративному праві . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
71

Плавич В. П.,
Плавич С. В.
Засадничі принципи правотворчої діяльності як
основа її ефективності. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
77

Батанов О. В. Принципи місцевого самоврядування як ціннісний вимір
cучасного муніципалізму в Україні. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
82

Мяловицька Н. А. Автономія: поняття, принципи, класифікація  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 86

Кампо В. М. Основні принципи діяльності Конституційного Суду України:
структурний вимір . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
90

ЗАГАЛЬНА ТЕОРІЯ ПРИНЦИПІВ ПРАВА . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 96

Біржакова Є. О. Порівняльна характеристика властивостей та принципів права
(теоретико-правовий аспект). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
96

Бобровник С. В. Правовий компроміс і правовий конфлікт
як ціннісні виміри права . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
100

Богініч О. Л. Принципи права: окремі онтологічні, гносеологічні
та аксіологічні проблеми . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
104

Бондарук Т. І. Ціннісна поведінкова модель шляхтича
за Литовським статутом 1529 р.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
108

Васецький В. Ю. Історико-філософський аспект природно-правового
і позитивно-правового принципів праворозуміння. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
112

Вергелес Д. Є. Основоположні принципи кодифікації законодавства. . . . . . . . . . . . . . . . . . 116

Волкова О. М. Новий погляд на громадянське суспільство:
реалії і перспективи . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
120

Гетьман-
П’ятковська І. А.
Ціннісний вимір взаємодії принципів права і принципів моралі . . . . . . . . . . . 124

Гольцова О. Є. Взаємозв’язок та взаємоузгодженість основоположних
принципів права та нетипових соціальних регуляторів  . . . . . . . . . . . . . . . .
128

Гусарєва О. С. Ідея cправедливості у праві: історичний аспект  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 132

Данич О. Ф. Соціальна функція сучасної держави у контексті
розвитку основоположних принципів права. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
136

Денисюк М. В. Принцип верховенства права як основа розвитку
правової держави та громадянського суспільства . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
140

Дідич Т. О. Значення та роль держави в сфері правотворчої діяльності
в сучасних умовах: постановка проблеми  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
144

Жуков Є. В. Інформаційна держава як концепція новітньої доби  . . . . . . . . . . . . . . . . . . 149

Захаркевич Т. С. Правова поведінка та основоположні принципи права  . . . . . . . . . . . . . . . . 153

Зінченко О. В. Соціальна цінність юридичних конструкцій
у процесі розвитку права. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
158

Іванова А. Ю. Порівняльно-правовий метод як методологічний інструментарій
прихильників наукового напряму «політики права»  . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
161

Кабанець О. С. Верховенство права як ціннісна складова демократії  . . . . . . . . . . . . . . . . . . 165

Карась А. Г. Верховенство права як ціннісна характеристика права . . . . . . . . . . . . . . . . 170

Карпічков В. О. Правова реальність як вияв цінності права:
підходи до характеристики . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
175

Кириченко О. М. Казуальне тлумачення норми права: аксіологічний аспект . . . . . . . . . . . . . . 179

Котенко О. А. Правове регулювання в контексті дії права та його
основоположних принципів. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
182

Лебедєва О. В. Правова держава: поняття та принципи . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 186

Лисюк І. І. Значення дії соціальних норм у суспільному житті . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 191

Луцький Р. П. Концептуальні підходи щодо розуміння сутності
позитивного права  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
196

Львова О. Л. Принцип рівності у праві як ціннісна складова гендерної політики. . . . . . . . 199

Макаренко Л. О. Верховенство права як принцип природного права . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 204

Міма І. В. Релігійні норми як соціально-правотворчі чинники суспільства. . . . . . . . . . . 212

Мішина Ж. В. Медіація як альтернативна форма вирішення спорів. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 215

Мішина Ж. В. Принцип історизму у царині досліджень вітчизняної
соціології права кінця ХІХ — початку ХХ століття. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
220

Перепелюк А. М. Принципи та вимоги права як основоположні засади
правозастосовчої діяльності. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
225

Перепелюк А. М. Організаційно-правові засади розвитку правової освіти
у загальноосвітніх навчальних закладах України . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
229

Ротару А. В. Механізм зближення національних правових систем . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 233

Свиридюк Н. П. Сутність принципів юридичної відповідальності. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 236

Сотник А. Л. Евристичний потенціал правової політології
в осмисленні політико-правової дійсності . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
239

Стрєльцова О. В. Загальні принципи права як джерело права
Європейського Союзу  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
243

Ступак А. Л. Принципи правового порядку: деякі аспекти розгляду . . . . . . . . . . . . . . . . . 248

Сунєгін С. О. Основоположні принципи права: загальна характеристика
та деякі аспекти реалізації. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
253

Тарабукін О. Ю. Соціальна цінність права. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 257

Тарахонич Т. І. Принципи юридичної відповідальності в системі
принципів права. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
262

Ткачук А. С. Правосвідомість молоді як системоутворюючий фактор
правової демократичної держави. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
265

Худояр Л. В. Принцип рівності в українському праві
козацько-гетьманської доби . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
270

Червінська Н. В. Роль основоположних принципів права у вдосконаленні
законодавства України  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
276

Шаганенко В. П. Роль та значення принципів права в системі права. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 280

ПРИНЦИПИ ПРАВА: ПИТАННЯ РЕАЛІЗАЦІЇ

Абасов Г. Г. Поняття принципу конституційного гарантування прав
місцевого самоврядування  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
287

Айріян К. Б. Конституційний принцип рівності громадян у доступі
до конституційного правосуддя. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
290

Андреєв Д. В. Правосуддя як спосіб відновлення справедливості:
аналіз засобів здійснення  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
294

Батанова Н. М. Принципи конституційно-правової відповідальності . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 298

Білозьоров Є. В. Національне та міжнародне право: порівняльно-правовий вимір. . . . . . . . . 303

Бобечко Н. Р. Провадження з перевірки судових рішень у проекті КПК України:
здобутки і прорахунки . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
306

Ващенко А. Г. Кримінальна відповідальність батьків за доведення
до самогубства власної неповнолітньої дитини  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
310

Власов А. О. Проблеми законодавчого регулювання надання
адміністративних послуг. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
313

Войтенко Т. В. Диспозитивність як принцип цивільного процесуального права
та його реалізація при розгляді справ про визнання шлюбу недійсним. . . . .
316

Волохов О. С. Забезпечення права на страйк у міжнародно-правових актах,
ратифікованих Україною . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
321

Грабарчук С. Г. Принципи здійснення договору дарування. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 326

Зелена І. В. До питання генезису приватного права . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 327

Ізарова І. О. Проблеми реалізації принципу колегіального розгляду
цивільних справ у провадженні у зв’язку із нововиявленими
обставинами. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
332

Князєва Д. О. Правове регулювання україно-іспанських відносин
у сфері економічного та промислового співробітництва . . . . . . . . . . . . . . . .
336

Козік М. А. Деонтологічні засади забезпечення соціального партнерства
за участю міліції . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
339

Коструба А. В. До питання про особливості механізму припинення зобов’язань
в силу правоприпиняючого юридичного факту —
передання відступного. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
342

Кравченко В. Г. Визначення поняття трудової міграції. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 346

Кушнарьова О. В. Основні форми упорядкування нормативної правової
термінології. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
351

Куян І. А. «Суверенітет» як базова категорія інститутів і принципів
конституційного права України. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
355

Лебедєв Д. В. Робота Міністерства народного здоров’я та опікування
з розвитку медичної освіти в Українській державі у 1918 р.. . . . . . . . . . . . . .
359

Лук’янов О. Л. Співробітництво миротворчих місій Організації Об’єднаннях Націй:
участь України . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
362

Мельник А. А. Якість як принципова вимога дієвого закону . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 366

Мозолюк-
Боднар Л. М.
Соціальна цінність та призначення державної дисципліни. . . . . . . . . . . . . . 369

Мусієнко Т. В. Принципи державного управління у сфері альтернативної
енергетики України . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
373

Нігреєва О. О. Суверенітет як обов’язок: нове розуміння концепту . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 378

Опенько Д. А. Історико-правова еволюція інституту банкрутства . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 382

Павленко І. В. Чи обтяжує покарання за незаконне проведення аборту
вагітність потерпілої?. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
385

Падалко Г. В. Принципи місцевого самоврядування, принципи
муніципального права та принципи служби в органах
місцевого самоврядування в Україні: проблеми співвідношення
та взаємодії  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
387

Плотнікова М. В. Загальна характеристика державного регулювання діяльності
банків в Україні. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
392

Приходько Х. В. Принципи репрезентативності та дезінтермедіації
в конституційному процесуальному праві як його
ціннісні орієнтири  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
396

Семчик О. О. Принципи публічної фінансової діяльності
як системоутворюючі поняття фінансового права . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
400

Сімутіна Я. В. Правові презумпції та їх взаємозв’язок з принципами
трудового права. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
404

Суржинський М. І. Принципи громадянства: поняття, теоретичні проблеми
систематизації та класифікації. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
408

Цюприк Н. О. Принципи та підстави притягнення до адміністративної
відповідальності працівників органів внутрішніх справ . . . . . . . . . . . . . . . . .
413

Чумак В. Г. Роль судебного прецедента как источника права. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 417

Шемшученко С. О. Двосторонні інвестиційні договори: типова структура, поняття
і формулювання положень  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
420

Щербанюк О. В. Визначальна роль народного суверенітету для конституційного
принципу народовладдя . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
425

Юркевич Х. І. Відкликання представника у теорії та практиці народного
представництва . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
430

СЛОВО МОЛОДИМ

Винницкий А. А. Верховенство права в Украине:
проблемно-перспективный аспект . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
434

Гізун Н. С. Щодо окремих негативних аспектів податкового законодавства
у сфері підприємницького права. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
437

Гольцов І. С. Принцип рівності в гендерних правовідносинах  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 440

Грабова О. В. Деякі аспекти співвідношення права та моралі
на сучасному етапі  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
445

Дьоміна К. А. Правовий нігілізм в Україні: випадковість чи закономірність?. . . . . . . . . . . . . 448

Івченко В. В. Принципи справедливості та гуманізму у кримінальному праві . . . . . . . . . . . 451

Матат А. В. Удосконалення рівня правової культури суспільства
як дієвий принцип розвитку правової системи України . . . . . . . . . . . . . . . . .
455

Матущак М. Р. Роль місцевих бюджетів у становленні фінансової основи
місцевого самоврядування. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
459

Михайлюк Я. Б. Критерії трудової правосуб’єктності фізичної
особи-роботодавця . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
464

Поп С. Й. Теоретико-правові засади правового регулювання повної
матеріальної відповідальності працівника. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
467

Ралдугіна Д. В. Загальні засади цивільного права: принципи справедливості,
добросовісності, розумності . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
472

Самойленко О. С. Договір про спільну діяльність як форма державно-приватного
партнерства . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
475

Санченко Д. Є. Загальні принципи права в контексті конституціоналізму:
теоретичний огляд  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
480

Сурмак В. В. Принципи та деякі аспекти захисту авторського права
в України на сучасному етапі. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
483

Календар юридичних подій . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 486

Найкращі афоризми . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 488

Вітання . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 489

  G Analytics
разработка сайта веб студия