Редакційна колегія

Інформація

про членів редакційної колегії

науково-практичного юридичного журналу

«Альманах права»


Шемшученко Ю. С. – д-р юрид. наук, професор, академік НАН України, директор Інституту держави і права ім. В. М. Корецького НАН України (головний редактор);

Оніщенко Н. М. – д-р юрид. наук, професор, академік НАПрН України, завідувач відділу теорії держави і права Інституту держави і права ім. В. М. Корецького НАН України, Заслужений юрист України
(заступник головного редактора);

Макаренко Л. О. – канд. юрид. наук, доцент, старший науковий співробітник відділу теорії держави і права Інституту держави і права ім. В. М. Корецького НАН України (відповідальний секретар);

Андрійко О. Ф. – д-р юрид. наук, професор, член-кореспондент НАПрН України, в. о. завідувача відділу проблем державного управління та адміністративного права Інституту держави і права ім. В. М. Корецького НАН України, Заслужений юрист України;

Горбатенко В. П. – д-р політ. наук, професор, академік Української академії політичних наук, провідний науковий співробітник відділу правових проблем політології Інституту держави і права ім. В. М. Корецького НАН України;

Денисов В. Н. – д-р юрид. наук, професор, член-кореспондент НАПрН України, завідувач відділу міжнародного права та порівняльного правознавства Інституту держави і права ім. В. М. Корецького НАН України, Заслужений діяч науки і техніки України;

Зайчук О. В. – д-р юрид. наук, професор, академік НАПрН України (за згодою);

Костенко О. М. – д-р юрид. наук, професор, академік НАПрН України, завідувач відділу проблем кримінального права, кримінології та судоустрою Інституту держави і права ім. В. М. Корецького НАН України, Заслужений діяч науки і техніки України;

Кресіна І. О. – д-р політ. наук, професор, член-кореспондент НАПрН України, академік Української академії політичних наук, завідувач відділу правових проблем політології Інституту держави і права ім. В. М. Корецького НАН України, Заслужений діяч науки і техніки України;

Кулинич П. Ф. – д-р юрид. наук, професор, провідний науковий співробітник відділу проблем земельного, аграрного, екологічного та космічного права, керівник Сектора аграрного і земельного права Інституту держави і права ім. В. М. Корецького НАН України;

Малишева Н. Р. – д-р юрид. наук, професор, академік НАПрН України, завідувач відділу проблем земельного, аграрного, екологічного та космічного права Інституту держави і права ім. В. М. Корецького НАН України, Заслужений юрист України;

Нагребельний В. П. – канд. юрид. наук, член-кореспондент НАПрН України, заступник директора Інституту держави і права ім. В. М. Корецького НАН України;

Оксамитний В. В. – д-р юрид. наук, професор, керівник Центру порівняльного правознавства, завідувач кафедри теорії та історії держави і права Інституту міжнародного права і економіки ім. О. С. Грибоєдова (за згодою);

Пархоменко Н. М. – д-р юрид. наук, професор, вчений секретар Інституту держави і права ім. В. М. Корецького НАН України, Заслужений юрист України;

Сіренко В. Ф. – д-р юрид. наук, професор, член-кореспондент НАН України, академік НАПрН України, головний науковий співробітник відділу теорії держави і права Інституту держави і права ім. В. М. Корецького НАН України;

Скрипнюк О. В. – д-р юрид. наук, професор, академік НАПрН України, заступник директора з наукової роботи Інституту держави і права ім. В. М. Корецького НАН України, Заслужений юрист України;

Усенко І. Б. – канд. юрид. наук, професор, завідувач відділу історико-правових досліджень Інституту держави і права ім. В. М. Корецького НАН України;

Хуторян Н. М. – д-р юрид. наук, професор, член-кореспондент НАПрН України, завідувач відділу проблем цивільного, трудового і підприємницького права Інституту держави і права ім. В. М. Корецького НАН України.

  G Analytics
разработка сайта веб студия