UA EN

Редакційна колегія

Інформація
про членів редакційної колегії
науково-практичного юридичного журналу
«Альманах права»

Скрипнюк О. В. – доктор юридичних наук, професор, академік НАПрН України, директор Інституту держави і права імені В. М. Корецького НАН України, заслужений юрист України (головний редактор);

Шемшученко Ю. С. – доктор юридичних наук, професор, академік НАН України, радник при дирекції Інституту держави і права імені В. М. Корецького НАН України;

Оніщенко Н. М. – доктор юридичних наук, професор, академік НАПрН України, заступник директора Інституту держави і права імені В. М. Корецького НАН України, заслужений юрист України (заступник головного редактора);

Пархоменко Н. М. – доктор юридичних наук, професор, член-кореспондент НАН України, член-кореспондент НАПрН України, завідувач відділу теорії держави і права Інституту держави і права імені В. М. Корецького НАН України, заслужений юрист України (заступник головного редактора);

Макаренко Л. О. – доктор юридичних наук, старший науковий співробітник, старший науковий співробітник відділу теорії держави і права Інституту держави і права імені В. М. Корецького НАН України (відповідальний редактор);

Андрійко О. Ф. – доктор юридичних наук, професор, член-кореспондент НАПрН України, завідувач відділу проблем державного управління та адміністративного права Інституту держави і права імені В. М. Корецького НАН України, заслужений юрист України;

Базедов Ю. – професор Інституту іноземного та міжнародного приватного права імені Макса Планка (Німеччина);

Горбатенко В. П. – доктор політичних наук, професор, академік Української академії політичних наук, провідний науковий співробітник відділу правових проблем політології Інституту держави і права імені В. М. Корецького НАН України, заслужений діяч науки і техніки України;

Денисов В. Н. – доктор юридичних наук, професор, член-кореспондент НАПрН України, завідувач відділу міжнародного права та порівняльного правознавства Інституту держави і права імені В. М. Корецького НАН України, заслужений діяч науки і техніки України;

Журавльов Д. В. – доктор юридичних наук, професор, перший заступник директора Інституту права та післядипломної освіти Міністерства юстиції України;

Зайчук О. В. – доктор юридичних наук, професор, академік НАПрН України;

Кваша О. О. – доктор юридичних наук, професор, вчений секретар Інституту держави і права імені В. М. Корецького НАН України, заслужений юрист України;

Костенко О. М. – доктор юридичних наук, професор, академік НАПрН України, завідувач відділу проблем кримінального права, кримінології та судоустрою Інституту держави і права імені В. М. Корецького НАН України, заслужений діяч науки і техніки України;

Кот О. О. – доктор юридичних наук, професор, член-кореспондент НАПрН України, член-кореспондент НАПрН України, заслужений юрист України, директор Київського регіонального центру Національної академії правових наук Украни;

Кресіна І. О. – доктор політичних наук, професор, член-кореспондент НАПрН України, академік Української академії політичних наук, завідувач відділу правових проблем політології Інституту держави і права імені В. М. Корецького НАН України, заслужений діяч науки і техніки України;

Кузнєцова Н. С. – доктор юридичних наук, професор, академік НАПрН України, віце-президент Національної академії правових наук України;

Кулинич П. Ф. – доктор юридичних наук, професор, член-кореспондент НАПрН України, провідний науковий співробітник відділу проблем земельного, аграрного, екологічного та космічного права, завідувач Сектору аграрного та земельного права Інституту держави і права імені В. М. Корецького НАН України, заслужений діяч науки і техніки України;

Ладиченко В. В. – доктор юридичних наук, професор, завідувач кафедри міжнародного права та порівняльного правознавства Національного університету біоресурсів і природокористування України;

Малишева Н. Р. – доктор юридичних наук, професор, академік НАПрН України, завідувач відділу проблем земельного, аграрного, екологічного та космічного права Інституту держави і права імені В. М. Корецького НАН України, заслужений юрист України;

Нагребельний В. П. – кандидат юридичних наук, член-кореспондент НАПрН України, заступник директора Інституту держави і права імені В. М. Корецького НАН України;

Нієсьоловські Я. – доктор правничих наук, старший викладач кафедри теорії та філософії держави і права юридичного факультету Гданського університету (Республіка Польща);

Романенко Є. О. – доктор наук з державного управління, професор, проректор Міжрегіональної Академії управління персоналом, заслужений юрист України;

Сіренко В. Ф. – доктор юридичних наук, професор, член-кореспондент НАН України, академік НАПрН України, головний науковий співробітник відділу теорії держави і права Інституту держави і права імені В. М. Корецького НАН України, заслужений діяч науки і техніки України;

Сунєгін С. О. – кандидат юридичних наук, старший науковий співробітник відділу теорії держави і права Інституту держави і права імені В. М. Корецького НАН України;

Усенко І. Б. – кандидат юридичних наук, професор, завідувач відділу історико-правових досліджень Інституту держави і права імені В. М. Корецького НАН України, заслужений юрист України;

Хуторян Н. М. – доктор юридичних наук, професор, член-кореспондент НАПрН України, заслужений юрист України.

  G Analytics
разработка сайта веб студия