UA EN

Рецензування статей

Усі наукові статті, що надходять до редакційної колегії науково-практичного журналу «Альманах права» і відповідають формальним критеріям, розглядаються на засіданні редколегії на предмет відповідності тематиці журналу. Після того визначається коло рецензентів. Рецензування матеріалів є абсолютно анонімним для автора та рецензента (двохстороннє сліпе).

Голова редакційної колегії є відповідальним за організацію рецензування статей та дотримання академічної доброчесності.

Рецензенти оцінюють статті за такими критеріями:

  • достатність розкриття актуальності статті;
  • обґрунтування зв’язку проблеми, яка поставлена в статті, з важливими науковими чи практичними завданнями;
  • обґрунтування отриманих наукових результатів;
  • наукові висновки та їхню відповідність меті статті;

Також рецензент оцінює знання автором наукової літератури з обговорюваного кола проблем, у тому числі міжнародний досвід; ясність мови та стилю і т.п.).

Рецензент надає висновки щодо доцільності публікації із зазначенням основних недоліків статті (якщо такі є), а також висновок про можливість опублікування: «рекомендується», «рекомендується з урахуванням виправлення зазначених недоліків» або «не рекомендується».

  G Analytics
разработка сайта веб студия