UA EN

Skrypniuk O. O.

The scientific-practical Law Journal
Almanac of Law Volume 12 (2021), 317-323 p

DOI: 10.33663/2524-017X-2021-12-53

Skrypniuk O. O. Approval of the principles of a democratic political regime in the constitutional process of modern Ukraine

The article is devoted to the establishment of the principles of a democratic political regime. The realization of the constitutional process is given by the state-building and law-making chance for the modernization of the constitutional order, which opens a perspective for the development of civil society-oriented civil society-oriented civil society. The process of democratization at the present stage is associated with a significant improvement in the system of organization and interaction of certain elements of the branches of government and the improvement of the form of government. Today, it is a recognized fact that there is a close connection between the form of government and the democratic political regime. The article maintains the idea that a democratic political regime is unthinkable outside the interaction between the state and civil society. Civil society is becoming a positive, constructive force, which can limit the state with its independence, and therefore is extremely important for the development of democracy, because it is able to limit the arbitrariness of the state and retranslate the relations to the public. Under a democratic political regime, the parameters and limits of state intervention are determined by the needs of civil society. In this context, constitutional changes should relate to changes in the constitutional system a category that includes the basics of state and social order of Ukraine.

Keywords: Ukraine, democracy, democratic political regime, constitutional process, form of government, civil society, state.

References

1. Kolodiy A. Do pytannya pro politychnyy rezhym v Ukrayini. Suchasnistʹ. 1999. 7-8.

2. Avtorytaryzm y demokratyya v razvyvayushchykhsya stranakh. M., 2006. 270 s.

3. Tatsiy V. Naukovi zasady konstytutsiynoho reformuvannya v Ukrayini //Pravo Ukrayiny. 2009. 11. S. 12-18.

4. Hromadyansʹke suspilʹstvo v Ukrayini: suchasnyy stan, vyklyky, stratehiya modernizatsiyi : v 3-kh t. Za zahalʹnoyu redaktsiyeyu akademika NAN Ukrayiny YU. S. Shemshuchenka ta akademika NAPrN Ukrayiny O. V. Skrypniuka.  T.1. Zahalʹno-teoretychni ta konstytutsiyno-pravovi osnovy rozvytku hromadyansʹkoho suspilʹstva v Ukrayini. K., 2017. 676 s.

5. Boryslavsʹka O. Konstytutsiyna reforma yak shlyakh formuvannya v Ukrayini konstytutsiynoyi systemy obmezhenoho pravlinnya (na osnovi dosvidu yevropeysʹkoyi modeli konstytutsionalizmu) // Pravo Ukrayiny. 2014. 7. S. 47-54.

6. Moskvych L. M. Efektyvnistʹ sudovoyi systemy: kontseptualʹnyy analiz. KH., 2011. 421 s.

7. Dmytrenko M. A. Politychna systema Ukrayiny: rozvytok v umovakh hlobalizatsiyi ta informatsiynoyi revolyutsiyi. K., 2008. 564 s.

8. Pro proekt novoyi Konstytutsiyi Ukrayiny: Postanova Verkhovnoyi Rady Ukrayiny vid 1 lypnya 1992 r. // Vidomosti Verkhovnoyi Rady Ukrayiny, 1992. 37. S. 550.

9. Yuzʹkov L. Proekt Konstytutsiyi Ukrayiny (v redaktsiyi vid 26 zhovtnya 1993 roku). Pislya obhovorennya na sesiyi Verkhovnoyi Rady Ukrayiny u veresni zhovtni 1993 roku //Konstytutsiya nezalezhnoyi Ukrayiny : u 3-kh Kn. Kn. persha. K., 1995. 380 s.

10. Kaminsʹka N. V. Yevropeysʹka systema mistsevoho i rehionalʹnoho samovryaduvannya ta Ukrayina. K., 2014. 414 s.

11. Derevyanko S. M. Polityko-pravovi zasady referendumiv v Ukrayini. Ivano-Frankivsʹk, 2011. 848 s.

<< Back

  G Analytics