UA EN

Muzyka I. V., Khudoiar L. V.

The scientific-practical Law Journal
Almanac of Law Volume 14 (2023), 271- 278 p.

DOI: 10.33663/2524-017X-2023-14-271-278

Muzyka I. V., Khudoiar L. V. Constitutional basic of state sovereignty of the USSR in 19221935: formal and legal aspect.

In the proposed article, the author attempts to prove that the legal basis of the Union of the SSR was a treaty concluded and ratified by the allied states, which retained their sovereignty and status as a subject of international law. The Treaty on the Formation of the USSR was included in the second chapter Treaty on the Formation of the USSR of the first Union Constitution of 1924. In accordance with the provisions of the Treaty, the USSR entered the Union of the SSR as a sovereign contracting state and retained the right to freely leave the Union. Formally (de jure) subjectivity of the sovereignty of the USSR was enshrined in Art. 1, 5, 6, 7 and 22 of the Constitution of the USSR of 1919, in Art. 3 7 of the Constitution of the USSR of 1924, in Art. 6 of the Constitution of the USSR as amended in 1925, in Art. 3 of the Constitution of the USSR of 1929. According to the concept of state sovereignty of the Danish political scientists H. Holm and H. Sorensen, the state sovereignty of the USSR as part of the USSR in 19241935 can be defined as negative the kind that manifests itself in its legal and formal aspects, which assume that the state formal recognized by other states within the framework of international law and at the same time has a certain share of the ability to rule on its territory. Sovereignty in this aspect is negative because the lack of formal recognition of the state by other states would mean the absence of the very fact of sovereignty in this political and legal entity. 

Key words: Ukraine, history of law, sovereignty, sovereign rights of the state, legal construction of sovereignty, Ukrainian Socialist Soviet Republic, constitutional basic of state sovereignty of the USSR.

References

1.Obrazovaniye SSSR: Sb. dokumentov 19171924 gg. Moskva; Leningrad: Izd-vo AN SSSR v Moskve, 1949. 472 s.

2. Iz istorii obrazovaniya SSSR: Dokumenty i materialy o rabote komissii Orgbyuro TSK RKP(b) po podgotovke voprosa O vzaimootnosheniyakh RSFSR i nezavisimykh respublik k Plenumu Tsentralnogo Komiteta partii (6 oktyabrya 1922 g.). Izvestiya TSK KPSS. 1989. 9. S. 192193. 

3. Chekhovych V. A. Problemy natsionalʹno-derzhavnoho budivnytstva Ukrayiny v roky nepu. Kharkiv: Un-t vnutr. Sprav, 1995. 56 s. 

4. Pismo V. I. Lenina K voprosu o natsionalnostyakh ili ob avtonomizatsii napisano v svyazi s obrazovaniyem SSSR i posvyashcheno probleme vzaimootnosheniy mezhdu narodami Sovetskoy strany. 31. 12. 1922. Lenin V. I. PSS, izd. 5-ye, t. 45. Moskva: Izd-vo Politicheskaya líteratura, 1970. S. 362; Obrazovaniye SSSR. Sb. dokumentov 19171924 gg. S. 297299. 

5. Dyv.: Bobrovnyk S. V. Konfederatsiya. Yurydychna entsyklopediya: V 6 t. Tom 3. KM. Kyiv: Ukr. etsykl., 2001. S. 330; Silenko A. O. Konfederatsiya. Entsyklopediya Suchasnoyi Ukrayiny [Elektronnyy resurs]. Kyiv: Instytut entsyklopedychnykh doslidzhenʹ NAN Ukrayiny, 2014. Rezhym dostupu: https://esu.com.ua/ article-3233 

6. Kommunist (Kharkov). 1922. 14 dekabrya ( 287). 

7. Vasylʹyev V. Yu. Vzayemovidnosyny mizh Kremlem i bilʹshovytsʹkym kerivnytstvom Ukrayiny. Vidnosyny derzhavy, suspilʹstva i osoby pid chas stvorennya radyansʹkoho ladu v Ukrayini (19171938 rr.): Kolektyvna monohrafiya. Tom 1. Kyiv: Instytut istoriyi Ukrayiny NAN Ukrayiny, 2013. 750 s. 

8. TSDAVO Ukrayiny. Fond 3, opys. 1, spr. 161, ark. 310; spr. 361, ark. 67. 

9. Chekhovych V. Ukrayinsʹkyy proekt soyuznoho dohovoru 1922 r. Mala entsyklopediya etnoderzhavoznavstva. Kyiv: Dovira: Heneza, 1996. 942 s. 

10. Koretsʹkyy V. M. Mizhnarodno-pravova subʺyektnistʹ URSR. Izbrannyye trudy: Kniga 3. Kyiv: Izd-vo Yurydychna dumka, 2015. 488 s. 

11. SU Ukrainy. 1924 g. 21, st. 30. Syezdy Sovetov Soyuza SSR, soyuznykh i avtonomnykh sovetskikh sotsialisticheskikh respublik: Sb. dok. T. IV. CH. 1. Moskva: Gosyurizdat, 1962. 1210 s. 

12. Pro zminu Konstytutsiyi Ukrayinsʹkoyi Sotsialistychnoyi Radyansʹkoyi Respubliky: Postanova IKH Vseukrayinsʹkoho zʺyizdu rad 302 vid 10 travnya 1925 r. Zbirnyk uzakonenʹ ta rozporyadzhenʹ RobitnycheSelyansʹkoho Uryadu Ukrayiny. 30 lypnya 1925 r. CH. 47. St. 302. S. 517536.

13. Zbirnyk zakoniv ta rozporyadzhenʹ robitnycho-selyansʹkoho uryadu Ukrayiny, 8 lypnya 1929 r., 14, st.100. S. 513532.

14. Holm H.-H., Sorensen G. Whose World Order? Uneven Globalization and the End of the Cold War. Boulder: Westview Press, 1995. . 196202.

<< Back

  G Analytics